Kurs skolestart 2021 forberedelse

Dette er en forberedelsesside for det digitale skolestartkurset 2021. Kurset er for foreldre/foresatte til barn med en av TRS sine diagnoser som starter på skolen høsten 2021.

Tegning av fire barn på skolen

​Forberedelse ​​til kurset

Denne nettsiden har samlet informasjon deltakerne oppfordres til å sette seg inn i før kurset:

 • Presentasjoner med innspilt lyd
 • Filmer (fra andre kilder og filmer TRS har laget).
 • E-læringskurs og nettinformasjon TRS har utarbeidet for foreldre og fagpersoner i skolen og kommunehelsetjenesten.

Nettsiden er tilgjengelig også etter kurset da mye av informasjonen er relevant for foreldre og skoleansatte i prosessen frem mot skolestart.

Bør sees før k​​urset

Filmede presentas​​​joner

Spesialpedagoge​​n​​​s råd:

 


Idrettspedagog​ens rå​​d:

 

Alle powerpointene nedenfor inneholder lyd som du kan spille av ved å trykke på høytalersymbolet når du spiller dem av.

Fil​​mede presentasjoner

Spesialpedagogens råd og idrettspedagogens råd, se filmer ovenfor

Idrettspedagogens råd:​

Filmer, e-lær​​​ing og annet materiale

Dette er materiale som kan være nyttig for dere og som dere kan se gjennom før eller etter kurset. Plukk ut det dere tenker er relevant.

E-læring​​​skurs

Kursene er ment for skoleansatte, men kan gjerne også tas av foreldre.

Artikkel om skole-h​​jem-samarbeid

Ellen Berg fra TRS har skrevet en artikkel om skole-hjem-samarbeid

Du finner artikkelen her

Film​​er

For noen diagnoser har TRS laget filmer som kan være aktuelle å se før skolestart, både for skoleansatte og foreldre. Du kan se filmene her:

Tema: Kropps​​øving et fag for alle

 • Nettinformasjon om kroppsøving:
 • Filmer:

Tema: Hvordan inform​​ere andre?

 • Filmer:

«Sånn er jeg og sånn er det» (NRK):

En dag i rullestol (NRK):

Nettsi​​​​der

TRS har i nettinformasjon for en del av diagnosene også skrevet om barndom og skole. Du finner informasjonen om de diagnosene som er aktuelle for dette kurset her:

Fibrøs dysplasi

 • Lover og regelverk om skole :

Skolegang og skolehverdag er styrt av mange ulike lover og regelverk, du finner noe av det beskrevet her: 

 • Hjelpemidler og tilrettelegging:
 • Regelverk for tilrettelegging av skolehverdagen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har laget en brosjyre om skolestart
Finn brosjyren på FFO sine nettsider
 • FUG (foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen) har sider med mye informasjon til foreldre
Gå til FUG sine nettsider
Sist oppdatert 02.12.2022