Nyheter

 • Portrettbilde av Elisabeth Enger
  26. februar 2024
  Nytt styre på Sunnaas sykehus HF

  Helse Sør-Øst har oppnevnt Elisabeth Enger som ny styreleder på Sunnaas sykehus. Hun får med seg tre nyoppnevnte styremedlemmer. Nestleder Eva Bjørstad og de tre ansatterepresentantene fortsetter.

 • Portrettbilde av Ingvil Laberg Holthe
  23. februar 2024
  Barn med ervervet hjerneskade må følges opp individuelt over tid, i sin hverdagskontekst

  Et paradigmeskifte for rehabiliteringsforskningen sa førsteopponententen da Ingvild Laberg Holthe forsvarte sin doktorgradsavhandling på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

 • Einar Magnus strand, administrerende direktør
  23. februar 2024
  Forskning på Sunnaas

  Da staten overtok sykehusene med sykehusreformen i 2002 ble forskningsaktiviteten på Sunnaas sykehus en av katalysatorene til at vi ble et eget helseforetak. I dag har vi rehabiliteringsfagfeltets sterkeste forskningsmiljø.