Sunnaas sykehus HF er i grønn beredskap

Koronavirus

Sunnaas sykehus har etablert beredskapsledelse og forsterker enkeltfunksjoner i sykehuset.

Hva skjer før, under og etter behandling?