Brukerundersøkelse - si din mening!

Dine erfaringer og tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne forbedre oss. Vi håper derfor du vil ta deg tid til å svare på noen få spørsmål om det siste oppholdet eller avtalen du hadde med Sunnaas sykehus.
Svar på brukerundersøkelsen
Brukerundersøkelse

Nyheter

 • 4. desember 2023
  Internasjonal ryggmargsskade-undersøkelse er ute nå

  I disse dager mottar omlag 2000 ryggmargsskadde i Norge den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI) i posten.

 • En gruppe mennesker som sitter ved et bord
  1. desember 2023
  Dialogmøte med brukerorganisasjonene 2023

  Med byggetrinn 3 og flere andre aktiviteter på programmet, inviterte Sunnaas sykehus til dialogmøte med brukerorganisasjonene. Det ble fullsatt sal og god representasjon fra flere organisasjoner.

 • En person iført en hvit labfrakk og en hvit maske
  24. oktober 2023
  Sammen for fremtidens rehabiliteringstjeneste

  Intelligent Helse-konferansen på OsloMet den 19. og 20. oktober markerte en betydningsfull begivenhet i helsesektoren, hvor fokuset på nye løsninger og teknologi innen rehabilitering stod sentralt.