Rehabiliteringstilbud og undersøkelser

Arbeids-EKGhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGA
Arbeidsevne - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/arbeidsevne-vurderingsoppholdArbeidsevne - vurderingsoppholdA
Arm/ankel-indekshttps://www.sunnaas.no/behandlinger/armankel-indeksArm/ankel-indeksA
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerB
Brannskade - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/brannskade-rehabiliteringBrannskade - rehabiliteringB
Cerebral parese - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/cerebral-parese-gruppeoppholdCerebral parese - gruppeoppholdC
Cerebral parese - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/cerebral-parese-vurderingsoppholdCerebral parese - vurderingsoppholdC
Covid-19 - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/covid-19-rehabiliteringCovid-19 - rehabiliteringC
Covid-19 - senfølgeutredninghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/covid-19-senfolgeutredningCovid-19 - senfølgeutredningC
Dysfagi - utredning av spise- og svelgefunksjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/dysfagi-utredning-av-spise-og-svelgefunksjonDysfagi - utredning av spise- og svelgefunksjonD
Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehovhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/funksjonsvurdering-og-vurdering-av-transportbehovFunksjonsvurdering og vurdering av transportbehovF
Ganganalyse forenklet videoopptakhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-forenklet-videoopptakGanganalyse forenklet videoopptakG
Ganganalyse tredimensjonal databaserthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-tredimensjonal-databasertGanganalyse tredimensjonal databasertG
Ganganalyse video-vektor-analysehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-video-vektor-analyseGanganalyse video-vektor-analyseG
Glukosebelastningstesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/glukosebelastningstestGlukosebelastningstestG
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-gruppeoppholdGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - gruppeoppholdG
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-kontrolloppholdGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrolloppholdG
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-rehabiliteringGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabiliteringG
Helse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk arbeidsevnevurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/helse-og-arbeid-tverrfaglig-poliklinisk-arbeidsevnevurderingHelse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk arbeidsevnevurderingH
Helse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk vurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/helse-og-arbeid-tverrfaglig-poliklinisk-vurderingHelse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk vurderingH
Hjerneskade - intensiv håndtreninghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-intensiv-handtreningHjerneskade - intensiv håndtreningH
Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-intensiv-spraktrening-i-gruppeHjerneskade - intensiv språktrening i gruppeH
Hjerneskade - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-kontrolloppholdHjerneskade - kontrolloppholdH
Hjerneskade - rehabilitering av kognitive følgerhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-rehabilitering-av-kognitive-folgerHjerneskade - rehabilitering av kognitive følgerH
Hjerneskade - senfaserehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-senfaserehabiliteringHjerneskade - senfaserehabiliteringH
Hjerneskade hos barn - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-hos-barn-rehabiliteringHjerneskade hos barn - rehabiliteringH
Hjerneskade, traumatisk - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-traumatisk-rehabiliteringHjerneskade, traumatisk - rehabiliteringH
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringH
Hypermobilitetssyndrom - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hypermobilitetssyndrom-gruppeoppholdHypermobilitetssyndrom - gruppeoppholdH
Kondisjonstesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/kondisjonstestKondisjonstestK
Kreatinin clearancehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/kreatinin-clearanceKreatinin clearanceK
Locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/locked-in-syndromLocked-in syndromL
Multitraume - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/multitraume-kontrolloppholdMultitraume - kontrolloppholdM
Multitraume - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/multitraume-rehabiliteringMultitraume - rehabiliteringM
Nevrogen blæredysfunksjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/nevrogen-bleredysfunksjonNevrogen blæredysfunksjonN
Nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdN
Ortostasetesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ortostasetestOrtostasetestO
Poliklinisk smertevurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/poliklinisk-smertevurderingPoliklinisk smertevurderingP
Poliklinisk treningsbehandlinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/poliklinisk-treningsbehandlingPoliklinisk treningsbehandlingP
Poliomyelitt – vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/poliomyelitt-vurderingsoppholdPoliomyelitt – vurderingsoppholdP
Rehabiliteringspotensial - vurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/rehabiliteringspotensial-vurderingRehabiliteringspotensial - vurderingR
Ryggmargsskade - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-gruppeoppholdRyggmargsskade - gruppeoppholdR
Ryggmargsskade - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-kontrolloppholdRyggmargsskade - kontrolloppholdR
Ryggmargsskade - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-rehabiliteringRyggmargsskade - rehabiliteringR
Ryggmargsskade - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-vurderingsoppholdRyggmargsskade - vurderingsoppholdR
Ryggmargsskade hos barn - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-hos-barn-rehabiliteringRyggmargsskade hos barn - rehabiliteringR
Skjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/skjelettdysplasi-poliklinisk-konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonS
Smerterehabilitering - individuelt oppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerterehabilitering-individuelt-oppholdSmerterehabilitering - individuelt oppholdS
Spastisitet - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/spastisitet-vurderingsoppholdSpastisitet - vurderingsoppholdS
Spirometrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/spirometriSpirometriS
Urinblære - cystometrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-cystometriUrinblære - cystometriU
Urinblære - suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølginghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-suprapubisk-kateter-innlegging-stell-og-oppfolgingUrinblære - suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingU
Urinblære - ultralydhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-ultralydUrinblære - ultralydU
Urinblære, flowmetrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-flowmetriUrinblære, flowmetriU
Urinblære, miksjonscystografi - MCGhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-miksjonscystografi-mcgUrinblære, miksjonscystografi - MCGU

Fant du det du lette etter?