Nordisk spastisitetskonferanse

Nordisk konferanse for helsepersonell som jobber tverrfaglig med spastisitetsproblematikk for barn og voksne.
Nordisk spastisitetskonferanse
Logo for Nordisk spastisitetskonferanse, 14.-15. mars 2024.
Sist oppdatert 16.01.2024