Spise- og svelgevansker

Dysfagi

Samleside med informasjon om dysfagi - spise- og svelgevansker. Her finner du også artikler med mer informasjon.

​​Spise- og svelgevansker (dysfagi) kan oppstå av ulike årsaker ved sykdom eller tilstand som omfatter vansker med munn-, tunge- og svelgemuskulatur, eller når nerveforsyninger til disse musklene svikter. 

Personer i alle aldere kan få spise- og svelgevansker. Dysfagi kan ha alvorlig og uheldig effekt på helse og livskvalitet. Tidlig og grundig vurdering av spise- og svelgefunksjon er nødvendig for at et tilpasset behandlingstilbud kan igangsettes.

Behandlingstilbud

​​Sunnaas sykehus har behandlingstilbud til voksne og barn med spise- og svelgevansker.​

​Spise- og svelgevansker - vurderingsopphold

Informasjon om dysfagi

    Sist oppdatert 19.03.2024