Forskningsgrupper

Forskningsgruppene våre har en vitenskapelig bredde fra professor og førsteamanuensis, postdoktor, ph.d.-stipendiater til mastergradsstudenter.

Forskningsgruppene har en bred tverrfaglig sammensetning som er dynamisk og varierer over tid. Gruppens medlemmer er ansatte ved sykehuset som driver med, eller er delaktig i, forskning innenfor gruppens tematiske område. Forskningsgruppen kan ta inn medlemmer som deltar i gruppen over kortere eller lengre perioder, for eksempel studenter, gjesteforskere, gjesteprofessor eller andre.​ 

Sist oppdatert 19.03.2024