Forskningsgruppe

Hjerneskaderehabilitering

Målet for forskningsgruppen er å bidra til økt kunnskap om konsekvensen av ulike former for hjerneskade, og til at Sunnaas sykehus tilbyr behandling som er i tråd med internasjonalt etablert og forskningsbasert kunnskap.

Informasjon om forskningsgruppen

Forskningen adresserer både medisinske, kognitive, fysiske, motoriske, psykologiske og sosiale aspekter ved det å leve med hjerneskader. Både medfødte og ervervede tilstander er aktuelt å forske på, og også sjeldne tilstander som Locked-in syndrom og bevissthetsforstyrrelser etter alvorlige hjerneskader. Forskningsgruppen forsker på både voksne og barn. Kliniske behandlingsstudier inngår i gruppens aktiviteter.

Finansiering av s​tudiene

Tematisk forskningsgruppe hjerneskader har en rekke pågående forskningsprosjekter som er finansiert av eksterne forskningsmidler, med Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og Stiftelsen Dam som finansiører, i tillegg til interne forskningsmidler.

Hoved​samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid med forskere innen hjerneskadefeltet. Vi har også et aktivt samarbeid med forskere i andre sykehus i Helse-Sør Øst, primært OUS, men også i andre helseregioner. Flere av gruppens medlemmer har bistillinger ved Universitetet i Oslo og OsloMet. De aller fleste pågående prosjekter har forankret et internasjonalt samarbeid med ledende forskere på sitt område.​

Gjesteprofessor i psykologi, ​Jennie Ponsford​​ er en sentral samarbeidspartner​​.

Leder

Bilde av Marianne Løvstad

Marianne Løvstad

Fagsjef og psykolog ved Sunnaas sykehus

Nestleder

Informasjon kommer.

Forskningsgruppemedlemmer ​​med forskningskompetanse på ph.d.-nivå

 • Sveinung Tornås
 • Sophia Charlotte Hamre
 • Solveig Lægreid Hauger
 • Kristin Marie Knudsen Baas
 • Kristine Moe Ulrichsen
 • Nina Marit Rohrer Baumgartner
 • Per-Ola Rike
 • Edel Jannicke Svendssen
 • Hege Prag Øra
 • Ellen Høyer
 • Carl Fredrik Eliassen
 • Ida Borgen

Ph.d.-kandidater

 • ​​Ann Marie Hestetun-Mandrup
 • Martin Engen Matre
 • Truls Johansen
 • Daniel Løke
 • Maribeth Caya Rivelsrud
 • Anne-Marthe Olsen Sanders
 • Helle Walseth Nilsen
 • Erlend Solberg Dørum
 • Knut Kristian Kolskår
 • Jelena Simic
 • Jannike Kathrine Vikan
 • Ingvil Laberg Holthe
 • Kristine Marie Mamen Vege
 • Lars Nysæther
 • Line Sophie Eide
 • Anja Schanke Sundet
 • Silje Merethe Hansen Ingebregtsen

Forskningsprosjekter hjerneskaderehabilitering

  Sist oppdatert 15.03.2023