Forskningsgruppe

Bevegelse og funksjon

Målet for forskningsgruppen er å styrke forskningen innen området bevegelse og funksjon gjennom å stimulere og gjennomføre forskning med høy kvalitet og relevans for sykehusets målgrupper.

Forskningsgruppens kjerneområder

  • utvikle ny, tverrfaglig metodekunnskap om undersøkelse og evaluering av gange, balanse, motorikk og øvrige bevegelsesfunksjoner samt kardio-respiratorisk kapasitet og lungefunksjon
  • undersøke effektene av fysisk og motorisk trening ved bruk av eksisterende og ny teknologi for ​​de samme kroppsfunksjonene
Målgrupper er pasienter med ulike former for bevegelsesforstyrrelser.
 
Forskerne på Sunnaas er i første rekke tilknyttet fagmiljøene på sykehuset og forsknings- og innovasjonsprosjektene som er tilknyttet bevegelseslaboratoriet og klinisk fysiologisk laboratorium, samt prosjekter som arbeider med robotikk og tilgrensende avansert teknologi som omhandler bevegelse.
 
Hovedmålet er å bidra til bedre rehabilitering, måle effekt av rehabilitering, samt utvikle metodikk for dette. Tett samarbeid og samhandling med sykehusets kompetansegrupper for spastisitet/spastisk lammelse, lungefunksjon, og smerter, samt aktuelle programfora er derfor viktig.
 
Forskningsgruppen vil bidra aktivt med litteratur, forsknings- og metodekompetanse til utvikling av behandlingsprogrammene på sykehuset.​

Forskningsgruppeleder
Arve Opheim, associate prof. Göteborgs Universitet.

​Forskningsgruppemedlemmer med doktorgrad
Ellen Høyer, fysioterapeut ph.d.
Per-Ola Rike, psykolog ph.d.
Linda Rennie, fysioterapeut ph.d., førsteamanuensis OsloMet​.
Matthijs Wouda, fysioterapeut ph.d., førsteamanuensis OsloMet.​

Forskningsprosjekter bevegelse og funksjon

    Sist oppdatert 15.03.2023