Innovasjonsprosjekter

Sunnaas sykehus har til enhver tid om lag 20 pågående innovasjonsprosjekter, og samarbeider med 4-5 bedrifter pr år. Under finner du eksempler på både pågående og gjennomførte prosjekter.

 • Språktrening på avstand - nettside med råd til logopeder

  I relasjon til covid-19 pandemien er det nå flere logopeder som har startet opp med videokonsultasjon for å levere språktrening til afasipasienter. Ved Sunnaas sykehus har vi nå utarbeidet en nettside for å bistå logopedene med å tilrettele...

 • Språktrening på avstand

  Som følge av covid-19 er det nå flere afasirammende som har behov for språktreningstilbud fordi det ordinære tilbudet er redusert eller falt bort. Ved Sunnaas sykehus tilbyr vi nå språktrening per videokonsultasjon til utvalgte pasienter med afasi.

 • Dame presenterer tankekart på skjerm for to medarbeidereDigital postgang

  Prosjekt for utsending og videresending av alle typer brev med valgfrie – og individuelt tilpassede vedlegg, direkte fra journalsystemet til Digipost.

 • Nærbilde av person som spiller spill på ipadRehabiliteringsuniverset Sunbapp

  Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.

 • Teknologisk intervensjonssenter

  Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for pasientgruppene på Sunnaas sykehus. Første milepæl i prosjektet er etableringen av robotlab for arm- og fingertrening, i mars 2019.

 • Helseinformasjonsforståelse med ASK i klinikk

  Noen voksne pasienter har kommunikasjonsvansker. Prosjektet siktet på å prøve ut en ASK løsning i daglig muntlig kommunikasjon mellom klinikere og pasienter under vurderingsopphold på Sunnaas sykehus.

 • Kliniker holder mobiltelefon i hånden ved pasientsengNimble Basic - mobil klinisk løsning

  Nimble Basic er en mobil klinisk løsning som gjør at sykepleiere, leger og terapeuter kan dokumentere og hente ut informasjon om pasienten rett på mobilen.

 • Utvikling av helautomatisk desinfiseringsløsning i pasientrom

  Prosjektet skal utvikle en løsning for helautomatisk desinfisering av pasientrom. Automatisert desinfeksjon av rommet bidrar til økt pasient- og ansattsikkerhet.

 • SUPRE (Subcutaneous Pressure Sensor System)

  Hensikten med prosjektet er å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatningsproblemer ved å bruke implanterbare mikrosensorer.

 • Utprøving av spesialstøvel som skal øke blodstrømmen i bena

  Kan  pulserende undertrykk gi langvarig bedring av sirkulasjon og sårtilheling i underekstremitetene? Sunnaas sykehus deltar i et forskningsprosjekt hvor ryggmargsskadde skal prøve ut en spesialstøvel.

 • Pasienter spillerSpill deg bedre

  Kommersielle dataspill som treningshjelpemiddel i rehabilitering etter skade og sykdom blir i økende grad tatt i bruk rundt omkring i verden. Kommersielle dataspill er utviklet for å være morsomme og engasjerende.

 • Mobil bevegelsesanalyse

  Det er behov for å kunne gjøre nøyaktig bevegelsesanalyse på en enkel måte utenfor laboratoriene. Dette prosjektet skal utvikle en løsning for bærbare enheter.

 • Forebygging av fallskader med bruk av spillteknologi og simulering

  Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i helseinstitusjoner. Mennesker innlagt for rehabilitering er ofte ekstra utsatt for fall, fordi de har som mål å bli mest mulig selvhjulpen.

 • Active on wheels

  Rullestolbrukere trenger et verktøy for å finne ut hvor aktiv de skal være for å redusere risikoen for livsstilssykdommer.

 • SkinProtector

  Målet er å utvikle en sittepute med følere som legges under/over/i eksisterende tilpassede sittepute i rullestolen for personer som er lammet fra livet og ned.

 • Kroppsnært tøy til forebygging av trykksår

  Det finnes pr. dato ikke undertøy med trykksårforebyggende egenskaper for personer med risiko for å utvikle trykksår. Brukersentrert produktutvikling av trykkavlastende hjelpemidler, er et behov som ikke er dekket for denne gruppen.

 • Teknikk for armløse på-/avkledningsassistent (PKA)

  Mennesker uten armfunksjon er i utgangspunktet helt avhengig av hjelp fra andre til alle dagliglivets gjøremål. Det finnes få hjelpemidler som kompenserer for dette handikapet.

Fant du det du lette etter?