Innovasjonsprosjekter

Sunnaas sykehus har til enhver tid om lag 20 pågående innovasjonsprosjekter, og samarbeider med 4-5 bedrifter pr år. Under finner du eksempler på både pågående og gjennomførte prosjekter.

 • Flere personer sitter i et rom og ser på en skjerm med videooverføring
  Video for alle - inkluderende videotjenester i helsevesenet

  Sunnaas Sykehus HF med samarbeidspartnere ønsker med dette prosjektet å utvikle en veiviser for mer inkluderende videokonsultasjoner. 

 • To damer står foran en dispenser og holder opp kort
  Klinisk utprøvingsstudie i av hånddesinfeksjonsdispenseren Resani

  Resani har utviklet en ny type hånddesinfeksjonsdispenser, som implementerer data som et verktøy for å forhindre spredning av patogener gjennom å spore håndhygiene. All innsamlet data fra enhetene vil til enhver tid kunne gi et detaljert bi...

 • Logoped sitter foran pc med videokonferanse med person på skjerm
  Telelogoped

  Sunnaas sykehus HF gjennomførte i 2021 og 2022 et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift.

 • En kvinne som snakker med en mann
  Responser på bruk av Innowalk Pro hos pasienter med store funksjonsutfall etter hjerneskade

  Hensikten med studien er å undersøke om ståtrening i Innowalk tåles bedre enn tradisjonell ståtrening i ståstativ av pasienter i subakutt fase og av pasienter som har vært lite mobilisert opp i stående stilling det første året etter hjerneskade.

 • Person liggende på madrass en annen person med instrument sitter ved siden av
  Klinisk utprøvingsstudie av den automatiserte trykkfordelende vendemadrassen Tidewave

  I 2019 startet en dialog mellom Tidewave og Sunnaas sykehus om å gjøre en klinisk utprøving av den dynamiske luftmadrassen «Tidewave», en dynamisk luftmadrass som automatisk snur pasienten fra side til side.

 • Pasient bruker håndrobot for å spille dataspill. Terapeut hjelper til
  ArmRobotikk i Slagrehabilitering (ARIS)

  Prosjekt for å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med hjerneslag.

Sist oppdatert 12.12.2022