Innovasjonsprosjekter

Sunnaas sykehus har til enhver tid om lag 20 pågående innovasjonsprosjekter, og samarbeider med 4-5 bedrifter pr år. Under finner du eksempler på både pågående og gjennomførte prosjekter.

 • Dame presenterer tankekart på skjerm for to medarbeidereDigital postgang

  Prosjekt for utsending og videresending av alle typer brev med valgfrie – og individuelt tilpassede vedlegg, direkte fra journalsystemet til Digipost.

 • Nærbilde av person som spiller spill på ipadRehabiliteringsuniverset Sunbapp

  Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.

 • Teknologisk intervensjonssenter

  Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for pasientgruppene på Sunnaas sykehus. Første milepæl i prosjektet er etableringen av robotlab for arm- og fingertrening, i mars 2019.

 • Helseinformasjonsforståelse med ASK i klinikk

  Noen voksne pasienter har kommunikasjonsvansker. Prosjektet siktet på å prøve ut en ASK løsning i daglig muntlig kommunikasjon mellom klinikere og pasienter under vurderingsopphold på Sunnaas sykehus.

 • Kliniker holder mobiltelefon i hånden ved pasientsengNimble Basic - mobil klinisk løsning

  Nimble Basic er en mobil klinisk løsning som gjør at sykepleiere, leger og terapeuter kan dokumentere og hente ut informasjon om pasienten rett på mobilen.

 • Utvikling av helautomatisk desinfiseringsløsning i pasientrom

  Prosjektet skal utvikle en løsning for helautomatisk desinfisering av pasientrom. Automatisert desinfeksjon av rommet bidrar til økt pasient- og ansattsikkerhet.

 • SUPRE (Subcutaneous Pressure Sensor System)

  Hensikten med prosjektet er å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatningsproblemer ved å bruke implanterbare mikrosensorer.

 • Utprøving av spesialstøvel som skal øke blodstrømmen i bena

  Kan  pulserende undertrykk gi langvarig bedring av sirkulasjon og sårtilheling i underekstremitetene? Sunnaas sykehus deltar i et forskningsprosjekt hvor ryggmargsskadde skal prøve ut en spesialstøvel.

 • Pasienter spillerSpill deg bedre

  Kommersielle dataspill som treningshjelpemiddel i rehabilitering etter skade og sykdom blir i økende grad tatt i bruk rundt omkring i verden. Kommersielle dataspill er utviklet for å være morsomme og engasjerende.

 • Mobil bevegelsesanalyse

  Det er behov for å kunne gjøre nøyaktig bevegelsesanalyse på en enkel måte utenfor laboratoriene. Dette prosjektet skal utvikle en løsning for bærbare enheter.

 • Forebygging av fallskader med bruk av spillteknologi og simulering

  Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i helseinstitusjoner. Mennesker innlagt for rehabilitering er ofte ekstra utsatt for fall, fordi de har som mål å bli mest mulig selvhjulpen.

 • Active on wheels

  Rullestolbrukere trenger et verktøy for å finne ut hvor aktiv de skal være for å redusere risikoen for livsstilssykdommer.

 • SkinProtector

  Målet er å utvikle en sittepute med følere som legges under/over/i eksisterende tilpassede sittepute i rullestolen for personer som er lammet fra livet og ned.

 • Kroppsnært tøy til forebygging av trykksår

  Det finnes pr. dato ikke undertøy med trykksårforebyggende egenskaper for personer med risiko for å utvikle trykksår. Brukersentrert produktutvikling av trykkavlastende hjelpemidler, er et behov som ikke er dekket for denne gruppen.

 • Teknikk for armløse på-/avkledningsassistent (PKA)

  Mennesker uten armfunksjon er i utgangspunktet helt avhengig av hjelp fra andre til alle dagliglivets gjøremål. Det finnes få hjelpemidler som kompenserer for dette handikapet.

Fant du det du lette etter?