HELSENORGE

Egenerklæringskjemaer og avtaler for studenter, hospitanter og tjenesteleverandører

Avtaler og skjema for taushetserklæring, helse og samarbeid som du som student, hospitant eller tjenesteleverandør må levere før du kommer til Sunnaas sykehus.

​Skjema ​for individuell studentavtale er under arbeid, og er ikke tilgengelig på nettsidene per d.d.

Fant du det du lette etter?