En person som har på seg et virtual reality-headset og en person som har på seg et virtual reality-headset

Innovasjon

Vil du være med å skape fremtiden? Har du en idé du vil dele med oss?

Sunnaas sykehus har som visjon å være «en vei videre» for de som bruker våre tjenester – enten det er pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på forbedring av tilbud og nytenkning om hvordan veien videre kan se ut.

Vi er også en møteplass for grundere og firmaer som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss.

Har du en idé?

Har du en idé for en forbedring eller nyvinning, eller representerer en bedrift som ønsker å samarbeide med oss? Vi tar imot forslag fra pasienter, pårørende, ansatte, og alle andre som har en god idé! I tillegg er det mulig for bedrifter å søke om testbed. Testbed og ideer meldes inn gjennom Induct.

Meld inn din idé i Induct

Innovasjon betyr for oss å ivareta nye ideer på en systematisk og profesjonell måte, enten det gjelder ideer fra pasienter, ansatte, forskere eller andre.

Videre samarbeider vi tett med grundere og bedrifter om ideutvikling, validering av produkter eller testing av ferdige produkter/løsninger. Du kan lese mer om våre «testbed»-tjenester lenger ned på siden.

Sunnaas sykehus er også partner i Nordic Proof, en nordisk plattform for samarbeid mellom sykehus og helseindustrien.

Innovasjonsarbeidet ved Sunnaas sykehus har som mål å innovere forhold knyttet til:

 • Organisasjonen (tilbud og tjenester)
 • Oppfinnelser (nye produkter)
 • Opplevelser knyttet til bruk av sykehuset

Innovasjon i Sunnaas sykehus betyr nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å trene på eller hvordan vi organiserer rehabiliteringstjenester, samarbeider med andre eller helt nye oppfinnelser. Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en bedre måte.

Innovasjonspartnerskap er et tiltak Innovasjon Norge har igangsatt for å øke offentlig-privat samarbeid.

Les mer om våre innovasjonspartnerskap

I testbed utvikles «morgendagens» løsninger i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet. Vi tilbyr alt fra idediskusjoner, validering av prototyper til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og satsingsområder prioriteres.

Les mer om mulighet for samarbeid

Som ikke-helsefaglig student ved Sunnaas sykehus kan du bidra med å utvikle nye tjenester og produkter, undersøke forhold mellom mennesker og teknololgi eller bruke nye modeller for å forstå, og løse spesialisthelsetjenestens utfordringer.

Prosess for samarbeid med ikke-helsefaglige studenter

Sunnaas sykehus er partner i det nordiske testfasilitet konsortiet Nordic Proof.

Nordic Proof er et nettverk av partnere fra anerkjente sykehus og e-helse testmiljøer i Norden. Sammen sørger partnerne for at helseteknologiselskaper får tilgang til testing av sitt hardware- eller software produkt i alle faser av sin utvikling. Ved å bruke Nordic Proof vil du kunne finne den perfekte testpartneren i Norden for ditt helseteknologiprodukt.

I tillegg samarbeider vi med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst og andre regioner. Vi har også diverse samarbeid med en rekke kommuner og bedrifter.

Pågående innovasjonsprosjekter

  Avsluttede innovasjonsprosjekter

   Egenerklæringskjemaer og avtaler for studenter, hospitanter og tjenesteleverandører

   Avtaler og skjema for taushetserklæring, helse og samarbeid som du som student, hospitant eller tjenesteleverandør må levere før du kommer til Sunnaas sykehus.
   Egenerklæringskjemaer og avtaler for studenter, hospitanter og tjenesteleverandører
   Person fyller ut skjema
   Sist oppdatert 26.04.2024