Innovasjon

Vil du være med å skape fremtiden? Har du en idé du vil dele med oss? Sunnaas sykehus har som målsetting å være ”en vei videre” for de som bruker våre tjenester – enten det er pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på tilpassing av tilbud og nytenkning om hvordan ”veien videre” kan se ut. Vi er også en møteplass for grundere og firmaer som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss.

Om Innovasjon

Innovasjon betyr for oss å ivareta denne nytenkningen på en systematisk måte. Sunnaas sykehus har sitt hovedfokus rettet mot utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

  • Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
  • Tilbud, tjenester og produkter.
  • Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).

Sunnaas sykehus har et særlig ansvar for å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet knyttet til pasientbehandling, forsknings- og kunnskapsutvikling og samhandling. Sykehuset identifiserer sitt ansvar innen innovasjon spesielt innenfor kompetanseområdene bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering og IKT/kommunikasjonsløsninger, og som en testbed for næringslivet innenfor sykehusets primære målgrupper og kompetanseområder. Andre relevante innovasjonsprosjekter vil også gjennomføres.

Innovasjon betyr for oss nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å trene på eller hvordan vi organiserer rehabiliteringstjenester, samarbeider med andre eller nye produkter (oppfinnelser). Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en annerledes måte.

Har du en idé?

Har du en idé for en forbedring eller nyvinning, send e-post til innovasjon@sunnaas.no.  

Fyll ut skjema for henvendelse om innovasjonsprosjekt