Innovasjon

Vil du være med å skape fremtiden? Har du en idé du vil dele med oss? Sunnaas sykehus har som visjon å være «en vei videre» for de som bruker våre tjenester – enten det er pasienter, pårørende eller andre interessenter.
Dette innebærer et kontinuerlig fokus på forbedring av tilbud og nytenkning om hvordan veien videre kan se ut.

Vi er også en møteplass for grundere og firmaer som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss.

Har du en idé?

Har du en idé for en forbedring eller nyvinning, eller representerer en bedrift som ønsker å samarbeide med oss? Vi tar imot forslag fra pasienter, pårørende, ansatte, og alle andre som har en god idé! I tillegg er det mulig for bedrifter å søke om testbed. Testbed og ideer meldes inn gjennom Induct.

Meld inn din idé i Induct

Innovasjon på Sunnaas sykehus

Innovasjon betyr for oss å ivareta nye ideer på en systematisk og profesjonell måte, enten det gjelder ideer fra pasienter, ansatte, forskere eller andre.

Videre samarbeider vi tett med grundere og bedrifter om ideutvikling, validering av produkter eller testing av ferdige produkter/løsninger. Du kan lese mer om våre «testbed»-tjenester lenger ned på siden.

Sunnaas sykehus er også partner i Nordic Proof, en nordisk plattform for samarbeid mellom sykehus og helseindustrien.

Innovasjonsarbeidet ved Sunnaas sykehus har som mål å innovere forhold knyttet til:

 • Organisasjonen (tilbud og tjenester)
 • Oppfinnelser (nye produkter)
 • Opplevelser knyttet til bruk av sykehuset

I tråd med langtidsplan for Innovasjon 2015-2018, prioriteres innovasjoner knyttet til bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering og e-helse/telerehabilitering. Andre relevante innovasjonsprosjekter gjennomføres også.

Innovasjon i Sunnaas sykehus betyr nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å trene på eller hvordan vi organiserer rehabiliteringstjenester, samarbeider med andre eller helt nye oppfinnelser. Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en bedre måte.

Samarbeid med næringslivet/testbed

I testbed utvikles «morgendagens» løsninger i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet. Vi tilbyr alt fra idediskusjoner, validering av prototyper til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og satsingsområder prioriteres.

For å legge til rette for en god og systematisk dialog vil vi gjerne at du tar kontakt gjennom Induct, slik at vi vet litt mer om hvordan du ser for deg i et mulig samarbeid.


Pågående innovasjonsprosjekter

 • Kroppsnært tøy til forebygging av trykksår

  Det finnes pr. dato ikke undertøy med trykksårforebyggende egenskaper for personer med risiko for å utvikle trykksår. Brukersentrert produktutvikling av trykkavlastende hjelpemidler, er et behov som ikke er dekket for denne gruppen.

 • Active on wheels

  Rullestolbrukere trenger et verktøy for å finne ut hvor aktiv de skal være for å redusere risikoen for livsstilssykdommer.

 • SUPRE (Subcutaneous Pressure Sensor System)

  Hensikten med prosjektet er å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatningsproblemer ved å bruke implanterbare mikrosensorer.

Avsluttede innovasjonsprosjekter

 • Forebygging av fallskader med bruk av spillteknologi og simulering

  Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i helseinstitusjoner. Mennesker innlagt for rehabilitering er ofte ekstra utsatt for fall, fordi de har som mål å bli mest mulig selvhjulpen.

 • Spill deg bedre

  Kommersielle dataspill som treningshjelpemiddel i rehabilitering etter skade og sykdom blir i økende grad tatt i bruk rundt omkring i verden. Kommersielle dataspill er utviklet for å være morsomme og engasjerende.

 • Utprøving av spesialstøvel som skal øke blodstrømmen i bena

  Kan  pulserende undertrykk gi langvarig bedring av sirkulasjon og sårtilheling i underekstremitetene? Sunnaas sykehus deltar i et forskningsprosjekt hvor ryggmargsskadde skal prøve ut en spesialstøvel.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.