Innovasjon

Vil du være med å skape fremtiden? Har du en idé du vil dele med oss? Sunnaas sykehus har som målsetting å være ”en vei videre” for de som bruker våre tjenester – enten det er pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på tilpassing av tilbud og nytenkning om hvordan ”veien videre” kan se ut. Vi er også en møteplass for grundere og firmaer som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss.

Om Innovasjon

Innovasjon betyr for oss å ivareta denne nytenkningen på en systematisk måte. Sunnaas sykehus har sitt hovedfokus rettet mot utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

 • Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
 • Tilbud, tjenester og produkter.
 • Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).

Sunnaas sykehus har et særlig ansvar for å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet knyttet til pasientbehandling, forsknings- og kunnskapsutvikling og samhandling. Sykehuset identifiserer sitt ansvar innen innovasjon spesielt innenfor kompetanseområdene bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering og IKT/kommunikasjonsløsninger, og som en testbed for næringslivet innenfor sykehusets primære målgrupper og kompetanseområder. Andre relevante innovasjonsprosjekter vil også gjennomføres.

Innovasjon betyr for oss nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å trene på eller hvordan vi organiserer rehabiliteringstjenester, samarbeider med andre eller nye produkter (oppfinnelser). Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en annerledes måte.

Har du en idé?

Har du en idé for en forbedring eller nyvinning, send e-post til innovasjon@sunnaas.no.  

Fyll ut skjema for henvendelse om innovasjonsprosjekt (pdf)

Fyll ut skjema for henvendelse om innovasjonsprosjek (Word) 

Innovasjonsprosjekter

 • Utprøving av spesialstøvel som skal øke blodstrømmen i bena

  Kan  pulserende undertrykk gi langvarig bedring av sirkulasjon og sårtilheling i underekstremitetene? Sunnaas sykehus deltar i et forskningsprosjekt hvor ryggmargsskadde skal prøve ut en spesialstøvel.

 • Spill deg bedre

  Kommersielle dataspill som treningshjelpemiddel i rehabilitering etter skade og sykdom blir i økende grad tatt i bruk rundt omkring i verden. Kommersielle dataspill er utviklet for å være morsomme og engasjerende.

 • Teknikk for armløse på-/avkledningsassistent (PKA)

  Mennesker uten armfunksjon er i utgangspunktet helt avhengig av hjelp fra andre til alle dagliglivets gjøremål. Det finnes få hjelpemidler som kompenserer for dette handikapet.

 • Mobil bevegelsesanalyse

  Det er behov for å kunne gjøre nøyaktig bevegelsesanalyse på en enkel måte utenfor laboratoriene. Dette prosjektet skal utvikle en løsning for bærbare enheter.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.