Innovasjon

Vil du være med å skape fremtiden? Har du en idé du vil dele med oss? Sunnaas sykehus har som visjon å være «en vei videre» for de som bruker våre tjenester – enten det er pasienter, pårørende eller andre interessenter.
Dette innebærer et kontinuerlig fokus på forbedring av tilbud og nytenkning om hvordan veien videre kan se ut.

Vi er også en møteplass for grundere og firmaer som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss.

Har du en idé?

Har du en idé for en forbedring eller nyvinning, eller representerer en bedrift som ønsker å samarbeide med oss? Vi tar imot forslag fra pasienter, pårørende, ansatte, og alle andre som har en god idé! I tillegg er det mulig for bedrifter å søke om testbed. Testbed og ideer meldes inn gjennom Induct.

Meld inn din idé i Induct

Innovasjon på Sunnaas sykehus

Innovasjon betyr for oss å ivareta nye ideer på en systematisk og profesjonell måte, enten det gjelder ideer fra pasienter, ansatte, forskere eller andre.

Videre samarbeider vi tett med grundere og bedrifter om ideutvikling, validering av produkter eller testing av ferdige produkter/løsninger. Du kan lese mer om våre «testbed»-tjenester lenger ned på siden.

Sunnaas sykehus er også partner i Nordic Proof, en nordisk plattform for samarbeid mellom sykehus og helseindustrien.

Innovasjonsarbeidet ved Sunnaas sykehus har som mål å innovere forhold knyttet til:

 • Organisasjonen (tilbud og tjenester)
 • Oppfinnelser (nye produkter)
 • Opplevelser knyttet til bruk av sykehuset

I tråd med langtidsplan for innovasjon 2019 - 2022, prioriteres innovasjoner knyttet til bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering og e-helse/telerehabilitering. Andre relevante innovasjonsprosjekter gjennomføres også.

Langtidsplan for innovasjon 2019 - 2022

Innovasjon i Sunnaas sykehus betyr nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å trene på eller hvordan vi organiserer rehabiliteringstjenester, samarbeider med andre eller helt nye oppfinnelser. Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en bedre måte.

Samarbeid med næringslivet/testbed

I testbed utvikles «morgendagens» løsninger i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet. Vi tilbyr alt fra idediskusjoner, validering av prototyper til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og satsingsområder prioriteres.

For å legge til rette for en god og systematisk dialog vil vi gjerne at du tar kontakt gjennom Induct, slik at vi vet litt mer om hvordan du ser for deg i et mulig samarbeid.

Samarbeid med studenter

Alle studenter må fylle ut og levere taushetserklæring før prosjektstart på Sunnaas sykehus.

Taushetserklæringer

Samarbeidspartere

Sunnaas sykehus er partner i det nordiske testfasilitet konsortiet Nordic Proof.

Nordic Proof er et nettverk av partnere fra anerkjente sykehus og e-helse testmiljøer i Norden. Sammen sørger partnerne for at helseteknologiselskaper får tilgang til testing av sitt hardware- eller software produkt i alle faser av sin utvikling. Ved å bruke Nordic Proof vil du kunne finne den perfekte testpartneren i Norden for ditt helseteknologiprodukt.

I tillegg samarbeider vi med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst og andre regioner.
Vi har også diverse samarbeid med en rekke kommuner og bedrifter.

Pågående innovasjonsprosjekter

 • Teknologisk intervensjonssenter

  Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for pasientgruppene på Sunnaas sykehus. Første milepæl i prosjektet er etableringen av robotlab for arm- og fingertrening, i mars 2019.

 • Kliniker holder mobiltelefon i hånden ved pasientsengNimble Basic - mobil klinisk løsning

  Nimble Basic er en mobil klinisk løsning som gjør at sykepleiere, leger og terapeuter kan dokumentere og hente ut informasjon om pasienten rett på mobilen.

 • SUPRE (Subcutaneous Pressure Sensor System)

  Hensikten med prosjektet er å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatningsproblemer ved å bruke implanterbare mikrosensorer.

 • Active on wheels

  Rullestolbrukere trenger et verktøy for å finne ut hvor aktiv de skal være for å redusere risikoen for livsstilssykdommer.

Avsluttede innovasjonsprosjekter

 • Ipad for utlån til pasient

  Pasienter med smitte er stort sett installert i smitterom, men kapasiteten kan bli for liten og pasienter isoleres på vanlig pasientrom uten VK-utstyr. Ipad og programvare med sikkert nett vil kunne gi isolert pasient god tilgang til møter,...

 • Språktrening på avstand - nettside med råd til logopeder

  I relasjon til covid-19 pandemien er det nå flere logopeder som har startet opp med videokonsultasjon for å levere språktrening til afasipasienter. Ved Sunnaas sykehus har vi nå utarbeidet en nettside for å bistå logopedene med å tilrettele...

 • Språktrening på avstand

  Som følge av covid-19 er det nå flere afasirammende som har behov for språktreningstilbud fordi det ordinære tilbudet er redusert eller falt bort. Ved Sunnaas sykehus tilbyr vi nå språktrening per videokonsultasjon til utvalgte pasienter med afasi.

 • Dame presenterer tankekart på skjerm for to medarbeidereDigital postgang

  Prosjekt for utsending og videresending av alle typer brev med valgfrie – og individuelt tilpassede vedlegg, direkte fra journalsystemet til Digipost.

Fant du det du lette etter?