Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er et tiltak Innovasjon Norge har igangsatt for å øke offentlig-privat samarbeid

Innovasjonspartnerskapene tar utgangspunkt i et behov det offentlig har, hvor samarbeidet med næringslivet sikrer en skreddersydd løsning for dette behovet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet og implementere disse. ​

Innovasjonspartner​skap og -prosjekter

Denne siden opdateres fortløpende med nye partnerskap og prosjekter

Prosjektet fokuserer på pasienter med hjerneslag og deres forløp fra akutt slagenhet til de er hjemme. I samarbeid med Innovasjon Norge er prosjektet restartet med Indre Østfold kommune som kommunal samarbeidspartner.

Innovasjonspartnerskap med Indre Østfold kommune

I innovasjonsprosjektet MAP (Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum) vil Sunnaas Sykehuset i samarbeid med Nesodden kommune, Høgskolen i Østfold og Innovasjon Norge invitere private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap. Målet er å utvikle en digital løsning for samhandling mellom pasient og helsepersonell som bidrar til en god målstyrt prosess under gjennomføringen av behandlingsforløpet, og sikrer pasientens eierskap til egen rehabilitering.

Innovasjonsprosjektet MAP

Sist oppdatert 28.11.2022