Illustrasjonsbilde av superheltgutt

Testbed

Samarbeid med næringslivet

I testbed utvikles morgendagens løsninger i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet.

Vi tilbyr alt fra idediskusjoner, validering av prototyper, workshops til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. 

Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og satsingsområder prioriteres.

​Prosessoversikt ve​​d samarbeid med Sunnaas

Illustrasjon av prosess i samarbeid med Sunnaas sykehus / Testbed

Illustrasjon: Sunnaas sykehus

Tjenester

  Prosess ved forespørsel om samarbeid

  Forespørsel om samarbeid

  Uavhengig av type samarbeid som etterspørres, ber vi om at du registrerer forespørselen under «næringsliv» i Induct og svarer på spørreskjemaet. Registrer forespørsel her

  Intern beslutning og forankring

  Svarene på spørreskjemaet er grunnlaget for en første vurdering, og forankringsrunde hos fagpersoner internt på sykehuset. Aktuelle forespørsler inviteres videre til et første møte for presentasjon av bedrift, produkt og mål for ønsket samarbeid.

  • Før inngåelse av kontrakt skal det fylles ut «skjema for taushetsplikt og begrensning av lyd- og bildeopptak» og «skjema for egenerklæring helse». Skjemaene sendes eller leveres til din kontaktperson på Sunnaas sykehus.

  • Ved behov signeres en Non-Disclosure Agreement (NDA).

  • For workshop og mindre utprøvinger, benyttes avtale om kjøp av testbedtjenester.

  Egenerklæringer, mal for NDA og avtale finner du i listen med lenker øverst på siden.

  Workshop og prototypetesting

  Har du en idé, holder du på med produktutvikling eller har du allerede en ferdig prototype som du trenger tilbakemeldinger på, da er kanskje en av workshop-pakkene vi tilbyr, aktuelt for deg.

  Les mer om ulike workshop

  Utarbeidelse prosjekt og søknader

  Neste steg i prosessen består av å utarbeide en prosjektbeskrivelse som igjen danner grunnlag for budsjettering.

  På dette stadiet vil det også være hensiktmessig å vurdere følgende:

  • Søknader til Statens legemiddelverk (SLV), Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sikts meldeskjema for personopplysninger i forskning (Sikt) og lokalt personvernombud (PVO).

  • Defineres produktet som medisinsk utstyr, og hvilken risikoklasse tilhører det? Dette vil SLV bistå med å avklare.

  • Ønsker du tilbakemelding fra pasienter, brukere og ansatte, må du utarbeide et informasjonsskriv med samtykke.

  Lenker til regulatoriske myndigheter og samtykkeskjema, finner du i listen med lenker øverst på siden.

  Kliniske utprøvingsstudier

  Ved forespørsler om større utprøvinger og kliniske studier, kreves intern fag- og lederforankring. Godkjente prosjekter meldes til Inven2, som bistår sykehuset med budsjettering og avtaler.

  Inven2 opererer i dag med følgende prismodell:

  • 1 710 NOK/t for PI og tilsvarende (1 900 NOK inkl Inven2 honorar).

  • 900 NOK/t for studiesykepleier/bioingeniør/radiograf og tilsvarende stillinger (1 000 NOK inkl Inven2 honorar).

  Les mer om Inven2
  Sist oppdatert 26.02.2024