HELSENORGE
Testbed

Samarbeid med næringslivet

I testbed utvikles «morgendagens» løsninger i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet. Vi tilbyr alt fra idediskusjoner, validering av prototyper, workshops til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier.

Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og satsingsområder prioriteres.

Oversikt over aktuelle utfordringer vi ønsker løst

Prosess ved forespørsel om samarbeid

 1. Registrere henvendelse i Induct

  Uavhengig av type samarbeid som etterspørres, ber vi om at du registrerer forespørselen under «næringsliv» i Induct og svarer på spørreskjemaet.

  Registrer forespørselen i Induct
 2. Egenerklæringsskjemaer

  Når du/dere inngår kontrakt med sykehuset om samarbeid, eller besøker sykehuset for andre gang, skal det fylles ut «skjema for taushetsplikt og begrensning av lyd- og bildeopptak» og «skjema for egenerklæring helse». Skjemaene sendes eller leveres til din kontaktperson på Sunnaas sykehus.

  Skjema for egenerklæring
 3. Non-Disclosure Agreement

  Har du behov for at sykehuset signerer en Non-Disclosure Agreement (NDA), og ikke har en egen, kan denne malen brukes.

  Last ned NDA (pdf)
 4. Første vurdering

  Svarene på spørreskjemaet er grunnlaget for den første vurderingen som gjøres i innovasjonsenheten. Har du en idé, holder du på med produktutvikling eller har du allerede en ferdig prototype som du trenger tilbakemeldinger på, da er kanskje en av workshop-pakkene vi tilbyr, aktuelt for deg.

  Mer om de ulike workshopene
 5. Utprøving med pasienter eller ansatte

  Vi tilbyr også mulighet for mer omfattende utprøvinger og tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte.

  Last ned avtale om kjøp av testbedtjenester (pdf)
 6. Informasjon og samtykke

  Ønsker du tilbakemelding fra pasienter, brukere og ansatte, må du utarbeide et informasjonsskriv med samtykke.  

  Last ned mal for informasjon og samtykke testbed (pdf)
 7. Vurdering fagpersoner/ledere

  Forespørslene diskuteres med aktuelle fagpersoner med relevant kompetanse og ledere.

 8. Møte med firmaet

  Hvis produktet eller tjenesten vurderes som relevant for våre brukergrupper og satsingsområder, og at Sunnaas dermed er riktig testbed for ditt firma, inviterer vi til et møte.

 9. Fagråd

  Ved felles ønske om å gå videre, drøftes prosjektet i aktuelle fag- og forskningsmiljøer på sykehuset.

 10. Klinikkledermøte

  Med innspill fra fag- og forskningsmiljøer presenteres prosjektet i klinikkledelsen for endelig godkjenning og forankring.

 11. Igangssetting

  Med godkjenning i klinikkledelsen, er det klart for igangsetting av prosjektet.


 

Fant du det du lette etter?