• Arendalsuka: Sosiale utfordringer etter hjerneskade
  I samarbeid med Personskadeforbundet ønsker vi å diskutere og forstå de sosiale utfordringene personer står overfor etter å ha opplevd en hjerneskade. Du kan delta i fysisk i Arendal eller digitalt.
  Arendalsuka: Sosiale utfordringer etter hjerneskade
  12.
  august
  2024
 • Arendalsuka: Komplekse rehabiliteringsbehov: Ser vi hele pasienten?
  Vi etterlyste et kapittel om rehabilitering i Helse- og sykehusplanen. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 kom i mars 2024 og da var det med. Men hva fikk vi? Hvilke behov finnes og hva skal løses? Hvilket rehabiliteringstilbud skal vi ha i spesialisthelsetjenesten og i kommunene? Du kan delta fysisk i Arendal eller digitalt.
  Arendalsuka: Komplekse rehabiliteringsbehov: Ser vi hele pasienten?
  13.
  august
  2024
 • Fagseminar: Familieperspektivet i rehabilitering av barn og ungdom
  Velkommen til fagseminar. Arrangementet streames.
  Fagseminar: Familieperspektivet i rehabilitering av barn og ungdom
  2.
  september
  2024