• Styremøte
  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte.
  Styremøte
  13.
  mars
  2024
  7 dager
 • Nordisk spastisitetskonferanse
  Nordisk konferanse for helsepersonell som jobber tverrfaglig med spastisitetsproblematikk for barn og voksne. Konferansen ønsker å bidra til at fagpersoner i både primær -og spesialisthelsetjenesten gis mulighet til å etablere samarbeid, kunnskapsutveksling og nettverk.
  Nordisk spastisitetskonferanse
  14.
  mars
  2024
  2 dager
 • Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2024
  Velkommen til ReHSØ 2024 - for fremtiden!
  Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2024
  18.
  september
  2024
  2 dager