Hjelpemidler, tilrettelegging og bolig

På denne siden finner du informasjon om ulike typer hjelpemidler og om andre tilretteleggingsordninger. Du finner også informasjon om ulike ordninger for stønad til og tilpassing av bolig.

Hjelpemid​ler

NAV dekker utgifter til ulike typer hjelpemidler etter søknad. Dette er regulert av Folketrygdloven. Lokal ergoterapeut- /fysioterapeut og NAV hjelpemiddelsentral kan bistå med søknad og vurdering av hjelpemidler. Det kan søkes om hjelpemidler for:

 • ​bedret funksjon i hverdagsliv og bolig, til aktivitet / fritid og til tilpasning av arbeidsplass
 • hjelpemidler for bevegelse, syn, hørsel, tale og språk, kognisjon, samt lese og skrivehjelpemidler.  

Les  mer om hjelpemidler hos NAV

Ulike typ​er hjelpemidler

Det finnes mange ulike typer hjelpemidler, disse beskrives kort nedenfor:

Bevegelseshjelpemidler


Mennesker med bevegelseshjelpemidler, illustrasjon

Bevegelseshjelpemidler er for eksempel krykker, rullator, manuell og elektrisk rullestol. Hjelpemiddelsentralene og kommunale ergo og fysioterapeuter har god kompetanse på dette.

​Les mer om bevegelseshjelpemidler​

​TRS erfarer at noen barn med sjeldne diagnoser kan har nytte av å starte tidlig (1 - 2 års alder) med elektrisk rullestol for å fremme utvikling. Dette gjelder for eksempel barn med artrogryposis multiplex congenita (AMC), ryggmargsbrokk (MMC), og moderat til alvorlig medfødt benskjørhet (OI). 

Dette støttes også av forskning. Mer informasjon og praktiske råd og tips finner du på sidene til NAV Kunnskapsbanken.

Les om tidlig start med elektrisk rullestol​

Tilskudd til rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Illustrasjon småhjelpemidler

Småhjelpemidler, eksempler

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment (for eksempel kniver med vinklet skaft, påkledningshjelpemidler, sklisikkert underlag mm).

Les om småhjelpemidler hos NAV

Varmehj​elpemidler

Bilde av barn som leker i snøen

Varmehjelpemidler er hansker/votter, sko/sokker og såler med varmeelementer. NAV kan gi stønad til dette dersom: "Vedkommende pga sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre/tær som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose."        

For å få varmehjelpemidler fra NAV må man må ha innskrenket funksjonsevne på grunn av nedsatt blodgjennomstrømning i fingre eller tær. Den nedsatte blod-gjennomstrømningen utløses av kulde og den fører til unormal blekhet og cyanose.​

Behovet for varmehjelpemidler vil uansett ikke anses som medisinsk nødvendig før andre og rimeligere tiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig. 

Lokal ergoterapeut eller fysioterapeut kan bistå med vurdering og søknad om varmehjelpemidler. NAV krever legeerklæring første gang en pasient søker om varmehjelpemidler.​

Les mer om varmehjelpemidler hos NAV

​Ortopediske hjelpemidler


Ortopediske hjelpemidler omfatter arm eller benproteser, ortoser og ortopediske såler og fottøy.

Illustrasjon armprotese

For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent legespesialist (f.eks ortoped eller fysikalsk medisiner).

illustrasjon ortoser

Eksempel på ortoser, til håndledd

NAV kan også dekke utgift til fotsenger (spesialsåler) og  tilpasning av sko for personer med henholdsvis større fotdeformiteter og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte og bevegelsesapparatet. 

Sykehuslege eller legespesialist må fylle ut søknadsskjema og sende det til leverandøren av det ortopediske hjelpemidlet. Leverandøren gir tilleggsopplysninger på skjemaet og videresender det til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men de kan henvise deg videre til en spesialist.

Les mer om ortopediske hjelpemidler hos NAV

Aktivitetshj​elpemidler

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer under 26 år dekker NAV utgiftene til aktivitetshjelpemiddelet. Personer over 26 år må betale en egenandel. Du kan lære mer om  aktivitetshjelpemidler og hvordan du går frem i denne animasjonsfilmen:

 

Det er også laget en film som forteller om brukeres erfaringer  med aktivitetshjelpemidler. Her møter du blant annet en ung mann med fibrøs dysplasi og en jente med ryggmargsbrokk.

 


​​

​NAV kunnskapsbanken har mer informasjon om aktivitetshjelpemidler.

Du kan få hjelp av din lokale ergoterapeut elller fysioterapeut til å søke om aktivitetshjelpemidler. Les mer om regelverket for hva du kan få og hvordan du går frem for å søke aktivitetshjelpemidler hos NAV:

Hjelpemidler til lek,​ trening og aktivisering for barn og unge under 26 år​

Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

For å komme i gang og få mulighet til å prøve ut aktiviteter og aktivitetshjelpemidler kan et opphold på Beitostølen Helsesportsenter​ eller Valnesfjord Helsesportsenter være en god start. 

​​Paraidretssenteret i Trøndelag​ har også god kunnskap og informasjon om aktivitetshjelpemidler.

Brukerpass​​ for hjelpemidler hos NAV

​Brukerpasset er en avtale mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral. Avtalen gir deg utvidet ansvar og økt innflytelse i egen hjelpemiddelsak gjennom en fullmakt (brukerpass). 

 • Målgruppen for brukerpasset er alle erfarne brukere med god innsikt i egne behov.
 • ​Brukerpasset gjelder for alle hjelpemidler du har i utlån og som du har vedtak på, unntatt bil.
​​Les mer om bruker​​pass hos NAV​


Andre t​ilretteleggingsordninger

Tilrettelegging ved nedsatt hørsel og syn

Lita jente med høreapparat og briller, bilde


Noen av TRS sine brukergrupper kan ha nedsatt hørsel eller syn. For at personer med nedsatt hørsel eller syn skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å legge til rette for dette på ulike områder. 

Statlig pedagogisk tjeneste (Statsped) har på sine nettsider mye god informasjon om tilrettelegging for barn og voksne med nedsatt syn og hørsel. 

Les om tilrettelegging for barn og unge med nedsatt hørsel

Les om tilrettelegging for voksne med nedsatt hørsel
Les om tilrettelegging for barn, unge og voksne med nedsatt syn

Tilskudd til briller og kontaktlinser fra NAV

Personer med gitte øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. Ved noen spesifikke øyetilstander kan barn og unge under 18 år få dekket briller som et nødvendig ledd i behandlingen av øyetilstanden. ​Det gis også støtte til briller til barn (avhengig av brillestyrke). Regelverket for de tre ordningene beskrives kort nedenfor.

Briller illustrasjon

For å få støtte til briller eller kontaktlinser under denne ordningen må du ha

 • Afaki (fravær av linse i øyet)

 • Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv)

 • Hornhinneanomalier (som Keratokonus eller Keratoglobus)

 • Annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at du har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn.

Det er en begrensning i hvor mye du kan få i støtte for innfatningen. Ut over dette kan det gis stønad til rimeligste hensiktsmessige briller.

Les mer om ​støtte til briller for synshemmede hos NAV​

​​Amblyopi er synsnedsettelse på ett eller begge øynene, uten påviselig sykdom i selve øyet. ​For å få støtte til briller etter denne ordningen må du ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling eller forebygging av amblyopi.

Les mer om støtte til​ briller ved amblyopi hos NAV

Barn som trenger briller, kan få tilskudd til briller av NAV. Tilskuddet gis etter faste satser basert på brillens styrke.​

Les mer om støtte til briller til barn hos NAV​

Tilskudd til grun​nmønster og spesialsøm av klær

Skredder som lager mønster, bilde

Et grunnmønster er et grunnriss av kroppens form og mål, og brukes som grunnlag for å skreddersy klær. Dersom du har en kroppsform som gjør at du må få klærne dine spesialsydd, kan du få stønad til grunnmønster og til å få sydd klærne.

Du kan for eksempel ha feilstillinger i ryggen, være kortvokst eller ha annen avvikende kroppsform som gjør at butikkjøpte klær ikke passer til kroppen din.

Les mer om grunnmønster hos NAV

Tilrettelegging ved kognitive vansker

Illustrasjonsbilde va hjerne

Noen personer med sjeldne diagnoser kan også ha vansker med kognitive funksjoner som hukommelse, oppmersomhet og planlegging. Da kan hjelpemidler være nyttig.

Et eksempel er hjelpemiddelet Wellbee - en digital kalender som støtter hverdagen​.

​NAV kunnskapsbanen har mer informasjon om kognitive hjelpemidler


​Tilrettelegging t​​il tann- og munnstell

Kvinnelig tannlege, bilde


Støtte ​til tann​​- og munnstell

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer om støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser, hos HelseNorge

H​jelpemidler til t​ann- og munnstell

Noen av TRS sine brukergrupper kan ha vansker med tann- og munnstell. Det finnes ulike hjelpemidler (de fleste i vanlig handel), som kan gjøre hverdagen enklere. Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne sykdommer (TAKO - senteret) har laget en oversikt over ulike hjelpemidler til tann- og munnstell.

Les om hjelpemidler til tann-og munnstell

Tilretteleggin​​g på reise

Rullestolbruker på flyplass, illustrasjon

Hvis du reiser med rullestol og skal med fly er det noen punkter du må passe på:

 • ​Informer om at du bruker rullestol når du bestiller flyreisen.
 • Informer om andre større hjelpemidler som skal være med.
 • Bestill assistanse på flyplassene du skal innom.
 • Du kan sitte i egen rullestol helt til ut til flyet.
 • Ta med sitteputen inn i flyet så den ikke forsvinner på turen.
 • Elektrisk rullestol, les informasjonen fra NAV: Elektrisk rullestol på reise - nav.no
 • Flyselskapet vil kreve at du har med egen ledsager dersom du trenger assistanse til evakuering ved en eventuell nødsituasjon: Reise med ledsager (luftfartstilsynet.no)

Generelle råd ved reiser er å

 • ​Forsikre deg om at stedet du skal bo på er tilrettelagt til dine behov før du bestiller.
 • Pakk de viktige tingene (som for eksempel kateter og medisiner) i håndbagasjen.

Nettsiden Rullestolreiser.no​ har mange tips til at reisen skal bli best mulig

Bolig, støtteordning​​er til anskaffelse og tilrettelegging

Illustrasjon bolig

Støtteordninger til anskaffelse ​og tilpasning av bolig

Husbanken har støtteordninger for anskaffelse og tilpasning av bolig. Kommunens boligkonsulent er husbankens lokale representant, og kan bistå med informasjon og søknader.

 • For løpende boutgifter kan det søkes bostøtte. Dette er en økonomisk behovsprøvd ytelse.
 • For anskaffelse og tilpasning av bolig, er det mulig å søke om lån og tilskudd. 

Les mer om stønadsordninger til anskaffelse og tilpasning av bolig på husbankens nettsider 

Støtteordninger til tilrette​legging av ​bolig

Mann som bruekr rullestol, med datter på fanget
 

Ved nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller aldring, kan hjelpemidler og tilrettelegging av boligen være helt avgjørende for å klare hverdagslivets praktiske oppgaver. Kommunen har ansvar for å gi råd, veiledning og praktisk bistand. 

Økono​​mis​​k støtte til tilpasning av bolig

For å gjøre en bolig varig tilgjengelig er det ulike støtteordninger og lånemuligheter, noe har kommunene ansvar om, noe har NAV ansvar for. Dette kan du lese mer om hos NAV kunnskapsbanken.

Les om økonomisk støtte til tilpasning av bolig

Hjelpemi​d​ler​​ og praktisk tilrettelegging i boligen

​Det finnes mange gode løsninger for å tilrettelegge boliger. Det er viktig å starte med en god kartlegging av bolig og behov. Her har både kommunen og NAV hjelpemiddlesentral viktige roller. Kartlegging, roller og eksempler på praktiske løsninger er beskrevet på en side fra NAV kunnskapsbanken​​

Les mer hjelpemidler og praktisk tilrettelegging av bolig og bygninger
NAV kunnskapsbanken har også temasider om tilrettelegging av ulike rom i boligen, for eksempel kjøkken og bad​.

Mer inf​​​​o​​rmasjon om tilrettelegging av bolig

​Handicapforbundet har laget gode brosjyrer om rettigheter og praktiske tips for tilrettelegging av boliger

Her finner du Handicapforbundets informasjon om tilpasning av bolig
Bloggen Funksjonshjemmet gir også mange gode tips om å lage et rullestoltilpasset hjem.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 03.08.2023