Fagutvikling

Fagutvikling- og kompetansestrategi

  1. Langsiktig styrking av fagpersoners ferdigheter og rammer for å jobbe kunnskapsbasert, og systematisk oppdatere sin kompetanse. Dagens helsepersonell trenger å vite hvorfor de hele tiden skal søke ny kunnskap, hvordan de skal innhente og kvalitetssikre den, og hvordan de kan bidra til å omsette den til ny klinisk praksis. En av oppgavene til RKR vil derfor være å jobbe strategisk med kompetansebygging for å styrke feltet.
  2. Digitale løsninger skal legge til rette for lik tilgang uavhengig av hvor man jobber innen helseregionen. Siden spesialisthelsetjenesten også har et veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten, ønsker vi å gjøre våre løsninger og kompetanse tilgjengelig også for kommunalt ansatte. Vi vil kommunisere kunnskapen på en slik måte at det er lett tilgjengelig og relevant for alle mulige brukere, inkludert ansatte i andre helseregioner, pasienter, pårørende og allmenheten for øvrig. 
  3. Samarbeid rundt og synliggjøring av eksisterende videre- og etterutdanningstilbud. Det finnes allerede mange godt kvalitetssikrede utdanningstilbud for helsepersonell i rehabiliteringsfeltet. I stedet for å utvikle egne utdanningskurs ser vi det som mer fornuftig ressursbruk å samarbeide med tilbydere av videreutdanninger og gjøre det eksisterende tilbudet enkelt tilgjengelig for ansatte i denne sektoren
KunnskapstranslasjonMåleverktøyUtdanningDigital læring

Fant du det du lette etter?