Logo hjertenettverk

Fagnettverk for hjerterehabilitering

Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i Helse Sør-Øst.

Om fagnettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

​Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst.

Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst.

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

 

Hovedtema for 2024 er hjertesvikt, rehabilitering og samhandling

Møteplan 2024

  • 20. mars: fysisk samling (Røykenbadet)
  • 18. juni: digital samling
  • 01. oktober: digital samling
  • 10. desember: fysisk samling (Dagligstua, bygg 60, Aker sykehus, Oslo)

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak i Helse Sør-Øst, i tillegg til brukerrepresentanter.

Kontaktperson RKR: Julia Aneth Mbalilaki

Rehabilitering av hjertepasienter bygger på en helhetlig forståelse, hvor ulike komponenter virker sammen. Hjerterehabilitering er et lagarbeid, hvor ulike profesjoner har sine roller.

Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner (f eks bypass- og klaffeoperasjon), pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser, samt hjertetransplanterte.

Rehabiliteringstilbud hjertesykdommer Helse Sør-Øst


Informasjonsbrosjyrer hjerterehabilitering

Brosjyrene er utviklet av ansatte på det tidligere Ressurssenteret hjerterehabilitering HSØ, ansatte på Feiringklinikken samt deltakere i fagnettverk for hjerterehabilitering ​

Brosjyrer til hjertepasienter fra LHL

Pasientbrosjyre Angina pectoris og hjerteinfarkt (PDF)

Pasientbrosjyre angina, infarkt, angio og PCI (PDF)

Pasientbrosjyre hjertekirurgi ACB AVR MVR (PDF)

​European Society of Cardiology

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice​

Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation_position paper

 

Sist oppdatert 07.02.2023