Kompetansesentre og -tjenester

Locked-in syndrom, nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering

Sunnaas sykehus har ansvar for nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom. Alle pasienter med locked-in syndrom i Norge skal få tilbud om tjenesten, etter søknad fra fastlege, lokal/regional behandlings- eller rehabiliteringsavdeling.
Les mer om behandlingsprogrammet for Locked-in syndrom
Locked in-pasient i basseng

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) betjener hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.
Les mer om kompetansetjenesten
Ansatte i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har oversikt over, og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst.

Regional koordinerende enhet (RKE)
En person som har på seg hodetelefoner og ser på en skjerm

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er et landsdekkende kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte diagnosegrupper. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen de syv diagnosegruppene.
Les mer om TRS kompetansesenter
Mann i rullestol ser i kikket. Et barn står bak på rullestolen og smiler.
Sist oppdatert 25.01.2023