Forsidebilde. Mennesker i møtesituasjon rundt bord.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

​Om oss

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Vår oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.

Slik fremmer vi kunnskap og kompetanse

Ansatte

​Vi som jobber i kompetansetjenesten.​

 

Jan Egil Nordvik
Leder 
Mobil: 977 12 091


Ingvild Grimstad
Rådgiver
Mobil: 97013617


Stein Arne Rimehaug
Rådgiver
Mobil: 480 10 145


Marie Berg
Rådgiver
Mobil: 975 05 547


Julia Aneth Mbalilaki
Rådgiver
Mobil: 901 33 257

Følg oss på sosiale medier

                                 

Nyhetsbrev

RKR sender ut månedlige nyhetsbrev. I nyhetsbrevet finner du viktige nyheter, aktiviteter, kurs og konferanser, ny forskning og viten, samt aktuelt fagstoff for deg som jobber innenfor rehabilitering.​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet fra RKR? 

Ja takk, jeg ønsker å abonnere på nyhetsbrevet.

Nyttige lenker

​Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)​
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorRehabilitation Measures DatabaseOm Rehabilitering på Helsenorge.no

Retningslinjer og fagprosedyrer

En fagprosedyre gir en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører en behandling eller et tiltak. Det er anbefalt at helsepersonell benytter seg av kunnskapsbaserte prosedyrer. De fagprosedyrer for rehabilitering som er utarbeidet nasjonalt, er tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider. Her finnes også en oversikt over innmeldte og fagprosedyrer som er under utarbeidelse

En fagprosedyre kan gjelde for en enkelt faggruppe eller være en flerfaglig prosedyre. For en flerfaglig prosedyre kreves det at arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen har med personer fra alle relevante faggrupper. Det finnes også kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er utarbeidet og under utarbeidelse for rehabilitering ved de enkelte helseforetak.

Retningslinjer og fagprosedyrer i rehabilitering


Prosjektrapporter

RKRs kommuneundersøkelse om rehabilitering

Retningslinjer for regionale kompetansetjenester i HSØ

Årsrapporter​

Årsrapport 2016     Årsrapport 2015     Årsrapport 2014


Nyheter fra RKR

 • 30.11.2017
  Ledernettverket ser på leders rolle i kvalitetsarbeidet

  Med fokus på leders rolle i kvalitetsarbeidet, fikk medlemmene møte en rekke helseledere som fyller rollen som inspiratorer og tilretteleggere for fremtidens helsetjenester. 

 • 30.11.2017
  Kunnskapsimplementering som virker!

  Det er nå publisert en artikkel basert på Kunnskap-til-handling-modellen til Ian Graham, som også danner grunnlaget for RKRs kunnskapstranslasjonsprosjekt (KT). Jenni Moore, som nå jobber for RKR, er hovedforfatter for artikkelen i Archives...

 • 30.11.2017
  Virtual Reality og robotteknologi i rehabilitering

  Det er viktig med forskning for å se om bruken av ny teknologi som Virtual Reality-spill og robotteknologi inn i rehabilitering og opptrening, har effekt eller ikke. Tidligere i november ble det publisert to store oppsummeringer av studier...

 • 29.11.2017
  Review of 2017

  It has been a pleasure to work with the Nettverk this year!

Hva skjer?

 • 10.9 mandag
  Rehabiliteringskonferansen 2018

  Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus inviterer til den årlige regionale Rehabiliteringskonferansen, denne gangen i Kristiansand.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.