Aktuelt fra RKR

 • Diagram, radardiagram
  15. november 2023
  CPAx-NOR kartleggingsverktøy

  Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx) er utviklet for intensivpasienter, uavhengig av diagnose. Nå lanseres skjema for kartleggingsverktøyet, samt anbefalinger for bruk.

 • Grafisk brukergrensesnitt
  13. oktober 2023
  Hva lærte vi i Sandefjord?

  Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023 ble avsluttet torsdag 7. september etter tre dager med store og små møter mellom over 400 deltakere, foredragsholdere og programkomiteer!

 • En gruppe mennesker i et rom
  8. august 2023
  Norsk versjon av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR)

  Charlotte Schanke, fysioterapeut og spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), har ledet arbeidet med å oversette, kulturelt tilpasse og teste ut den norske versjonen av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool.

Sist oppdatert 12.06.2023