Logo ledernettverk

Ledernettverket

Ledernettverket er en felles arena hvor ledere i feltet møtes for å diskutere felles utfordringer og muligheter, og lære mer om strategisk kompetanseledelse og kompetanseutvikling.

Skal man få til varige endringer og praksis i feltet, er det viktig at dette blir forankret helt til topps. Derfor spiller ledere en viktig rolle som fyrtårn for motivasjon og engasjement, og som pådrivere for felles visjoner og mål.

Ledere skal også sikre kvaliteten på tjenestene som utføres, og sørge for at helsepersonell har den rette faglige kompetansen. Derfor er det viktig for oss i kompetansetjenesten å ha en god dialog med ledere innen rehabiliteringsfeltet for å forankre de endringsprosjekter og kompetansetiltak vi jobber med for hele helseregionen.

Som leder kjenner du best dine team, og gjennom god informasjon og forankring på alle nivåer, blir det enklere å introdusere og implementere ny kunnskap og praksis. 

Nettverket er åpent for alle toppledere eller mellomledere i helseforetak, private institusjoner og sykehus som tilbyr rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst.

Hvis du ønsker å delta i nettverket så send en mail til oss på rkr@sunnaas.no , merk mailen med «Ledernettverk» i emnefeltet, og skriv inn hvilken institusjon/enhet du leder.

Vi forsøker å lytte til medlemmene og belyse aktuelle temaer som er høyt på dagsorden i feltet, og som er relevant for ledere i helse- og rehabilitering. Det kan være alt fra endringsledelse, kompetanseledelse, kunnskapsledelse, kvalitet og kompetanseutvikling i rehabiliteringsfeltet, innovasjon og strategisk ledelse, for å nevne noen tema som har vært oppe. 

Samling i Ledernettverket torsdag 1. februar 2024 - gjennomført

"Endring i ledelse, eller ledelse i endring"?

Program samling Ledernettverk februar 2024.pdf

Samling i Ledernettverket torsdag 26. januar 2023 - gjennomført

"Sammen om en bærekraftig rehabiliteringstjeneste"

Program samling Ledernettverk 26. januar 2023 (PDF)

Vi ønsker å opprettholde en form for dialog, eller i hvert fall en type en-veis informasjon fra oss i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering. Vi deler mye på våre nettsider, men vi ønsker også å informere ledernettverket spesielt. Vi inviterer derfor ledernettverket til å melde seg på «Nyhetsbrev for ledernettverk» via linken under. Her vil vi dele informasjon rettet for og til dette nettverket. Vi tar sikte på 1-2 nyhetsbrev i semesteret.

Meld deg på nyhetsbrevet her

Har du tips til saker som bør løftes eller informeres om i nyhetsbrevet eller har tips/ønsker for tema for kommende samlinger kan det sendes til rkr@sunnaas.no merk mail med emne: «Nyhetsbrev Ledernettverk»​

Sist oppdatert 08.06.2023