Årsrapporter RKR

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering skal formidle kunnskap og kompetanse til fagmiljøer i hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner, og gjennom faglige nettverk stimulere til god fagutvikling.

RKR leverer en utfyllende rapport om kompetansetjenestens virksomhet til det regionale helseforetaket hver år

Kompetansetjenestens virksomhet

Vi oppsummerer også årets aktiviteter gjennom våre egne årsrapporter. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker tilgang til tidligere årsrapporter

Årsrapport RKR 2023

Årsrapport RKR 2022

Årsrapport RKR 2021

Årsrapport RKR 2020

 

Sist oppdatert 28.02.2024