Prosjekter som RKR drifter selv eller deltar i

Forsknings- og fagutviklingsprosjekter

RKR både eier og deltar i flere prosjekter. Her finner du noe av det vi jobber med

Funksjonskartlegging av intensivpasienten. I dette prosjektet skal vi systematisk teste ut et funksjonskartleggingsverktøy, CPAx-NOR, på 5 norske intensivavdelinger. Vi skal også lage en verktøykasse for implementering som kan brukes på intensivavdelinger i Norge.

CPAx-NOR

FIRST - Implementing Focused Intensive Repetive Step Training in Stroke Rehabilitation

Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag. I dette prosjektet får man både erfaringer med å bruke Knowledge to action-implementeringsmodellen, og med å se om treningsformen gir tilsvarende resultat i norsk helsevesen som i USA.

FIRST prosjektet

FARBART - Facilitators, Barriers, and Knowledge Translation Interventions to Successfully Implement High-Intensity Gait Training er et forskningsprosjekt i forlengelsen av implementeringsprosjektet FIRST. 

Mer om FARBART

LIFT-Oslo prosjektet, Leveraging Intensity for Treatment in Stroke Rehabilitation, gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune og Forsterket rehabilitering, Aker (FRA).

Mer om LIFT prosjektet

Bedre kartlegging og behandlingstilbud for synsvansker etter hjerneslag

Sunnaas sykehus og RKR tar sammen med over 50 andre partnere del i et forsknings- og implementeringprosjekt ledet av Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk Forskningsråd har tildelt midler over en femårsperiode.

Mer om NORVIS

PROMIS er et forskningsinitiativ fra National Institutes of Health og Northwestern University i USA for å forenkle bruk av skjemaer til selv-rapportering av helsetilstand og livskvalitet. De fremste forskerne på feltet har opprettet "Item Banks" og nye skjema som skal ha bedre måleegenskaper  og ordlyd enn de hundrevis av vanlig brukte måleskjema innen helse. Siden 2014 har RKR vært involvert i oversettelse og validering av deler av PROMIS-systemet til norsk.

Mer om PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System)

RKR deltar som samarbeidspartner i prosjektet


Rehabnytte

 

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering skal bidra til å gjøre gapet mellom forskning og praksis mindre, gjennom blant annet å oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning, dele god klinisk praksis, og mest av alt skape møteplasser

 

Sist oppdatert 27.02.2024