Spesialisert rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner

Rehabnytte

RKR deltar som samarbeidspartner i prosjektet

​Prosjektet er et samarbeidspro​sjekt hvor følgende deltar

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), VIRKE Rehabilitering (FOU-nettverk), Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering HSØ (RKR)

Sammend​​rag:

Hovedmålet med RehabNytte er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, kvalitetssikre måleinstrumenter til bruk i forskning, samt å undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har for pasienters helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering og evaluering av rehabilitering i Norge.

De 17 spesialiserte rehabiliteringsinstitusjonene som deltar i prosjektet representerer alle helseregioner i Norge. Studien følger personer som har vært til rehabilitering over en periode på ett år.

Omtale/pub​​likasjoner:

Ingen foreløpig.

Tid​​slinje:

Prosjektet startet i 2018.
Rekruttering av respondenter: januar 2019-mars 2020.
Forventet ferdig i 2024.

Prosjektet er registrert i Cristin-systemet

Sist oppdatert 15.12.2022