LIFT prosjektet

LIFT-Oslo prosjektet, Leveraging Intensity for Treatment in Stroke Rehabilitation, gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune og Forsterket rehabilitering, Aker (FRA).

​RKR fortsatte i 2020 samarbeidet med Oslo kommune, Forsterket rehabilitering, Aker (FRA) i LIFT-Oslo prosjektet, Leveraging Intensity for Treatment in Stroke Rehabilitation (LIFT-Oslo).

Prosjektets mål er å løfte kvaliteten i kommunal hjerneslagrehabilitering ved å implementere mer standardiserte målemetoder og evidensbaserte tverrfaglige tiltak. Prosjektet sammenligner resultater i to ulike faser: først ved å innføre grundigere måling av resultater med vanlig behandling, deretter ved å fortsette målingene med behandling basert i nyere evidens. Flere faggrupper er involvert i dette, både fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Vi er fortsatt i prosjektets første fase.

80 hjerneslagspasienter er rekruttert så langt. Prosjektet har dermed noe data å analysere allerede. Videre gåes det faktiske innholdet i behandlingen gitt av de ulike faggruppene grundig gjennom, for å avdekke gap mellom praksis og evidens.

Sist oppdatert 09.03.2023