Et kamera på et bord

Kurs, konferanser og arrangementer

Her deler vi kurs, konferanser og arrangementer som er relevante for rehabiliteringsfeltet

Denne siden oppdateres fortløpende, men send oss gjerne en epost dersom du kjenner til nasjonale og/eller internasjonale arrangementer som kan deles, på rkr@sunnaas.no

Arrangementer i Norge

2024

31. mai: Oslo Met - seminar om sykefravær og muskel- og skjelettplager

Arbeid og helse - seminar om sykefravær og muskel- og skjelettplager

6.-8. juni: Norsk logopedlags sommerkonferanse 2024

Sommerkonferanse 2024_NLL

12. jun:Kunnskapsbasert praksis – kvar står me, kvar går me?

OsloMet_Kunnskapsbasert praksis

17. sept: Seminar - Langvarige plager etter lette traumatiske hodeskader 

Seminar - Langvarige plager etter lette traumatiske hodeskader

26.-27. sept: Workshop - Implementering og kunnskapstranslasjon i praksis (RKR)

Workshop om implementeringsprosjekter

26.-27. sept: NSH - Rehabiliteringskonferansen 2024

Rehabiliteringskonferansen 2024_Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

24. okt: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Læring og mestring 2024: sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Læring og mestring 2024: sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Internasjonale arrangementer

2024

30. aug: ESC Congress 2024

ESC kongress 2024

30.sept: Rehabiliteringsforum Danmark: Den 16. Nationale Rehabiliteringskonference 2024

Den 16. Nationale Rehabiliteringskonference 2024
Kurs i bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis

Har du vurdert å bruke standariserte mål, men er usikker på hvordan du skal tolke resultatene? Diskuterer du og dine kollegaer måleresultater? Forstår pasientene dine resultatene av målinger tatt under rehabilitering?
Kurs i bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis
Illustrasjonsbilde måleverktøykurs
Sist oppdatert 14.03.2024