Kurs i bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Forsterket Rehabilitering Aker, tilbyr et kurs i bruk av måleverktøy til alle som jobber med rehabilitering i Helse Sør-Øst, og som ønsker å lære mer om måleverktøy.

​​Har du vurdert å bruke standardiserte mål, men er usikker på hvordan du skal tolke resultatene? Diskuterer du og kollegene dine måleresultater? Forstår pasientene dine resultatene av målinger tatt under rehabilitering?

Standardiserte tiltak kan tilføre betydelig verdi til klinikeres beslutningstaking og pasientbehandling. Dette kurset gir informasjon om valg, administrering og tolkning av resultater av tiltak i klinisk praksis. Informasjon om målefeil, meningsfull endring og hvordan man kan forutsi fremtidige hendelser (f.eks. gangevne, kjøring, tilbake til jobb) vil bli presentert.

Kursprogrammet tilbyr veiledning og støtte ved implementering av måleverktøy i praksis, og begynner med en spørreundersøkelse vedrørende dagens praksis, og barrierer og fasilitatorer ved å bruke et måleverktøy i praksis. Spørreundersøkelsen benyttes til å tilpasse innholdet for kursdeltakerne. 

Deltakerne gjennomfører et nettbasert kurs, og besvarer spørsmål til kursholderne. To digitale veiledningstimer gjennomføres med mål om å støtte klinikerne i prosessen og bidra til økt forståelse for informasjonen, samt implementering av ny praksis. For å fullføre kurset, forventes det at deltakerne velger et måleverktøy, tester en pasient og skriver en caserapport som beskriver deres erfaring. Kursholderne tilbyr veiledning under arbeidet med casestudiet.

Målgr​​​uppe

Klinikere som arbeider med rehabilitering i Helse Sør-Øst Norge.

Total ku​rstid: ~20 timer

  • Nettbasert videomodul – 240 minutter (5 1/3 timer)
  • Spørsmål og svar- 120 minutter (2 2/3 timer)
  • Fremlegg av case- 120 minutter (2 2/3 timer)
  • Selvstudium og casearbeid- 420 minutter (9 1/3 timer)

Kurset tilbys uten kostnad til rehabiliteringsinstitusjoner og helseforetak​ i Helse Sør-Øst

Hvis du ønsker å fasilitere et kurs for dine ansatte, send en e-post til Jenni Moore

jennimoorept1@gmail.com​

Sist oppdatert 26.01.2023