Læringsressurser

Det finnes en rekke e-læringskurs for deg som jobber med rehabilitering. På denne siden finner du linker til flere nyttige kurs.

​​​

For ansatte på Sunnaas

Kursene ligger i Læringsportalen til Sunnaas, ansatte søker på RKR sine kurs i Læringsportalen via Intranett. 

For eksterne

Registrer deg som en ekstern bruker på et sykehus. Dette vil gi deg tilgang til kursene som det sykehuset har publisert for ekstern bruk. Du må dessverre bruke en annen epost-adresse om du senere vil ha tilgang til et annet sykehus sin eksterne kurskatalog.

LæringsportalenGrunnpakke rehabiliteringskurs består av tre kurs som en grunnpakke for deg som er ny innen rehabiliteringsfeltet. 

RKR basiskurs - Brukermedvirkning

RKR basiskurs - Rehabiliteringsprosessen

RKR basiskurs - Rehabiliteringskompetanse, tverrfaglig samarbeid

"Behov for rehabilitering" er et eLæringskurs som skal hjelpe helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten med å bedre forstå hva det vil si å ha behov for rehabilitering.

Dette e-læringskurset er for alle som ønsker å bedre vurdere hvem som trenger rehabilitering. Forventet tidsbruk er 30-60 minutter.

Elæringskurset "Behov for rehabilitering"

PROMIS skjema er lisensfrie for ikke-kommersielle, men det er en forutsetning for bruk at man setter seg inn i bakgrunn og skåringsmetoder. Derfor er tilgang til skjema satt opp som en kort eLæring. Planlagt bruk må registreres (lenke til registreringsskjema finnes inne i kurset).

PROMIS 29 og 57

Elæringskurs for utredning og rehabilitering etter covid-19 sykdom. Anbefalinger for behandling av personer innlagt på sykehus med covid-19 sykdom er her samlet på ett sted, med tilhørende beskrivelser og ressurser. Kurset inkludert videoer ​og forklaring om de ulike testene og undersøkelsene som er aktuelle for å vurdere behov for​ rehabilitering for disse pasientene.

E-læring: pasientforløp for rehabilitering av pasienter som har vært innlagt med covid-19

Kurs i bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis

Har du vurdert å bruke standariserte mål, men er usikker på hvordan du skal tolke resultatene? Diskuterer du og dine kollegaer måleresultater? Forstår pasientene dine resultatene av målinger tatt under rehabilitering?
Kurs i bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis
Illustrasjonsbilde måleverktøykurs
Sist oppdatert 28.05.2024