Anbefalinger, sjekkliste og funksjonsmål fra akutt innleggelse til oppfølging hjemme

E-læring: pasientforløp for rehabilitering av pasienter som har vært innlagt med covid-19

Formålet med kurset er at helsepersonell som behandler personer med covid-19 sykdom raskt skal kunne orientere seg om hvilke anbefalinger som gjelder for deres behandlingsnivå.

​Om ku​​rset

Kurset er gratis, og består av tre deler:

  1. Vurdering av rehabiliteringsbehov
  2. Felles anbefalinger for alle behandlingsnivåer
  3. Anbefalte måleverktøy for ulike behandlingsnivåer

Hensikten med e-læringskurset er at helsepersonell skal kunne ta det raskt når de får inn en pasient med covid-19, og er satt opp slik at man enkelt kan navigere til den delen som er relevant for den enkelte. Kurset starter derfor med et spørsmål om ditt arbeidssted, slik at kurset blir tilpasset din arbeidssituasjon.

Dersom man ønsker å gå ta hele kurset er estimert kurstid 30-45 minutter.

Kurset presenterer også funksjonsmål (skjema og tester) for de ulike behandlingsnivåene. Funksjonsmålene beskrives av klinikere fra ulike behandlingssteder og yrkesgrupper, som er eksperter på måleverktøyet de introduserer.

Oversikt over bidragsytere til e-læringen

Sykehusansatte kan melde seg på via Læringsportalen

Lenke rett inn i kurset:

E-læring: Pasientforløp for rehabilitering av pasienter som har vært innlagt med covid-19

Målg​​ruppe

Alle profesjoner i helsetjenesten som møter pasienter med covid-19 sykdom i alle faser av behandlingsløpet. Det vil si sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og fastlege. Kurset er mest aktuelt for sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, leger og ledere.

Sist oppdatert 23.04.2024