KTA modellen

Implementering av kunnskapsbasert praksis

For å lykkes med implementering av forskningsbasert kunnskap, og kombinere denne med pasientens og helsepersonellets erfaringer, er det et sett med aktiviteter som må ivaretas.

KTA (Fra kunnskap til handling) modellen kan hjelpe oss med å forstå kompleksiteten i en implementeringsprosess.

Diagram
KTA-modellen

RKR har laget en informasjonsvideo om KTA-modellen. Denne finnes også på Helsebiblioteket sine sider. Videoen beskriver hva som skal til for å lykkes med å implementere forskningsbasert kunnskap til praktisk handling.

KTA modellen

RKR har over flere år brukt denne modellen i sine implementeringsprosjekter. Jennifer Moore og Julia Mbalilaki har sammen med Ian Graham publisert en oversiktsartikkel som omfatter publiserte studier der denne implementeringsmodellen er brukt i rehabiliteringfeltet.

​​Systematisk oversikt i artikkel i Archives of Physical Medicine & Rehabilitation fra februar 2021

Sist oppdatert 08.03.2024