Logo fagnetttverk kreftrehabilitering

Fagnettverk for kreftrehabilitering

Om fagnettverk for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst

Nettverket ble opprettet for å knytte sammen kompetansen som finnes i regionens helseforetak, private institusjoner og utdanningsinstitusjoner som tilbyr kreftrehabilitering, og formidle kunnskapsbasert kompetanse til alle i nettverket. 

Kreftforeningen, gjennom sine brukerrepresentanter, og det nasjonale nettverket for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering, som er forankret i Kreftforeningen, er viktige samarbeidspartnere for fagnettverket. 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation fra Nyborg i Danmark ledet i 2019-2020 nettverket. REHPA er Danmarks nasjonale kompetansesenter for rehabilitering og palliasjon. De driver med utstrakt kartlegging, forskning og formidling av kunnskap om kreftrehabilitering og andre livstruende sykdommer.

 

  • Kompetansedeling med kommunene
  • Kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten
  • Implementere føringer i pakkeforløp hjem
  • Jobbe med tester og skjema  som brukes til å måle effekten av rehabilitering
  • Holde oversikt over spisskompetansen som finnes i nettverket på ulike områder, på klinikk-, institusjons- og spesialistnivå

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Vi forsøker å lytte til medlemmene og belyse aktuelle temaer som er høyt på dagsorden i feltet, og som er relevant innen kreftrehabilitering. Vi tilstreber å gjennomføre minimum to fysiske møter per år, samt digitale etter behov. Møteplanen oppdateres her, samt ved innkalling til medlemmene.

Møteplan for 2023 (oppdateres fortløpende):

  • 3. mai: fysisk samling (Vitensenteret Oslo)

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner.

Kontaktperson RKR: Stein Arne Rimehaug

Flere rammes av kreftsykdommer. Mange sliter med kompliserende effekter av kreft og kreftbehandlingen. Kreftrehabilitering innbefatter tiltak innen fysisk funksjon, ernæring og psykososial støtte. Målsettingen til nettverket er å styrke tilbudet innen kreftrehabilitering for å bedre pasientenes livskvalitet, uavhengig av hvor pasienten bor.

Nyttige lenker

Rehabilitering kreftsykdommer Helse Sør-Øst

Helsenorge.no/oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med kreftsykdommer nasjonalt

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp hjem (2021)

Leve med kreft (Nasjonal Kreftstrategi - 2018-2022)

Nyheter

    Sist oppdatert 19.03.2024