Kreftsykdommer

Kreftsykdom- og behandling kan påvirke både fysisk, psykisk og sosial funksjon, livskvalitet og arbeidsevne. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.  

Målgruppe for rehabiliteringen er du som har eller har hatt kreft, og som har redusert funksjonsnivå og/eller allmenntilstand før eller etter behandling med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegiftbehandling.  

Rehabiliteringstilbudene er uavhengig av hvilken kreftdiagnose du har.  

Les mer om kreft og rehabilitering på helsenorge.no

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud til pasienter med kreftsykdommer i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Gruppebasert døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under og etter ulike kreftbehandlinger.

Ringen Rehabiliteringssenter ligger ca. 5 km nord for Moelven sentrum ved fylkesvei 213 som går imellom Moelv og Lillehammer.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud til barn og ungdom under 18 år.

Målgruppen er pasienter med langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter for eksempel kirurgi, strålebehandling eller cytostatikabehandling (cellegift).
Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud, døgntilbud og gruppebasert tilbud med individuell oppfølging til unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år. Målgruppen er pasienter som har eller har hatt kreftsykdom og som har et rehabiliteringspotensiale.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Vestby kommune.

Mer informasjon om stiftelsen Catosenteret

Individuelt tilpassede døgntilbud og gruppebaserte døgntilbud med individuell oppfølging til.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med kreft (uavhengig av type kreftdiagnose), som har langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter behandling med kirurgi, stråle- eller cytostatikabehandling (cellegift).

Målgruppen er også pasienter med kreft (uavhengig av type kreftdiagnose), som til enhver tid lever med kreftsykdom eller som har hatt en kreftdiagnose og som har blitt friske.

Sørlandets rehabiliteringssenter er lokalisert i Eiken, midt i Vest-Agder fylke. Det er god adkomst med offentlige kommunikasjonsmidler til Sørlandets rehabiliteringssenter.

Mer informasjon om Sørlandets rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, som er behandlet for kreftsykdom og har blitt friske og pasienter som lever med uhelbredelig kreftsykdom spredning.

Unicare Jeløy ligger syd på Jeløya i Moss.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede døgntilbud.

Gruppebasert døgntilbud med individuell oppfølging.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med kreftsykdom som har behov for rehabilitering i etterkant av primærbehandling og pasienter med senfølger av kreftsykdom og/eller til pasienter med kreft i en stabilisert fase av sykdommen.

Unicare Landaasen ligger 2,5 mil nord for Gjøvik og 2 mil Sør for Dokka.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Landaasen

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med langvarig redusert funksjonsnivå/almenntilstand før eller etter behandling med kirurgi, strålebehandling eller cytostatika (cellegift).

Unicare Steffensrud ligger på Bøverbru 15 km syd for Gjøvik.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Steffensrud

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom. Kreftkoordinator i kommunen har oversikt over lokale tilbud og kan bistå deg i rehabiliteringen. Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kreftkoordinator, kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

På nettsiden til Kreftforeningen finner du oversikt over hvilke kommuner som har kreftkoordinator 

Les mer om kommunale rehabiliteringstilbud på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

Norges Handikapforbund (NHF)

Sist oppdatert 21.05.2024