Kunnskapsoppsummeringer fra RKR

Her presenterer vi kunnskapsoppsummeringer fra RKR, både "systematic reviews" og oppsummeringer basert på en noe enklere, men grundig artikkelgjennomgang.

Illustrasjonsbilde som viser et forstørrelsesglass foran en bok

Foto: shutterstock

Kunnskapsoppsummeringer om måleverktøy og behandlingsmetoder er i seg selv nyttige som utgangspunkt for en implementering.  Vi har derfor produsert et antall slike med relevans for rehabilitering.​

Systematisk oversikt

En konsulent fra kunnskapssenteret hjalp RKR i 2018 med å gjøre en fullstendig "systematic review" på effekten av tverrfaglige psykososiale tiltak etter kreft​​

​The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

Kunnskapsekspert-oppsummeringer fra RKR

RKR har gitt opplæring til interesserte fagpersoner i hvordan kvalitetssikret og relevant informasjon kan trekkes ut fra et artikkelsøk.

Disse kunnskapsekspertene har, sammen med RKR's veileder Jenni Moore, forfattet oppsummeringer til hjelp i rehabiliteringspraksis. 

Hver oppsummering er tettpakket med informasjon. Det finnes en serie e-læringskurs som kan hjelpe deg å bedre forstå innholdet.

Oppsummeringene fra RKR presenteres i tidslinjen under. 

​Forklaringer​

Intervention summary = oppsummering om en behandlingsmetode 

Assessment summary = oppsummering om skjema eller vurderingsverktøy

Oppsummeringene fra RKR

LCI-5 Vurderingsskjema for benamputerte

Assessment Summary

LCI-5 hovedkonklusjon: takeffekt og manglende validering på norsk

Oppsummering av LCI-5 Vurderingsskjema for benamputerte

Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) balanse/fallrisikoskala

Assessment Summary

Mini BESTest: velegnet til balanse og fallrisikovurdering for de som skårer høyt på BERG BBS, mindre takeffekt

Mini-BESTest.pdf

PLUS-M Vurderingsskjema for benamputerte

Assessment summary

PLUS-M er et PROM-skjema (for selvrapportering). Hovedkonklusjon: anbefalt brukt i alle faser av rehabilitering for å måle effekt av gangtrening.

PLUS-M KT Summary FINAL.pdf

Short Physical Performance Battery (SPPB)

Assessment Summary

SPPB er et observasjons-skjema. Velegnet innen generell geriatri for å vurdere mobilitet og forflytning.

Oppsummering av Short Physical Performance Battery

Motiverende intervju (MI) for økt fysisk aktivitet

Intervention Summary

Motiverende intervju kan være velegnet for visse formål, men det er lite evidens for at det kan øke fysisk aktivitet / føre til livsstilsendring ved kronisk sykdom.

Motivational Interviewing 10.09.18.pdf

Kognitiv adferdsterapi (CBT) mot Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)

Intervention Summary

Mye som tyder på at kognitiv adferdsterapi (CBT) kan redusere MS-relatert fatigue.

Cognitive Behavioral Training_10.09.18.pdf

Trening som behandling av Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)

Intervention Summary

Exercise Interventions for Fatigue Management in Multiple Sclerosis:  Trening og fysisk aktivitet hjelper mot MS-relatert fatigue

MS Energy Conservation 10.09.18.pdf

Aktivitetsregulering (energi-økonomisering/Energy Conservation) mot MS Fatigue

Intervention Summary

Det er lite som tyder på at aktivitetsregulering i form av energiøkonomisering overhodet hjelper mot MS fatigue

Oppsummering av Aktivitetsregulering mot MS Fatigue

Høy-intensiv gangtrening for voksne etter hjerneslag.

Intervention Summary

Sammendrag av resultater fra studier på intensiv gangtrening etter hjerneslag. Ta kontakt med rkr@sunnaas.no dersom du ønsker å være med på opplæring.

High Intensity Gait FINAL.pdf

Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag - hele oppsummeringen oversatt til norsk

Norsk versjon av oppsummeringen om høyintensiv gangtrening.

Norsk utgave i pdf versjon

Kunnskapsoppsummering for måleverktøy_10 meter walk test ved hjerneslag

KTT_Assessment Summary_Norsk 10MWT_Lene Haslestad.pdf

Sist oppdatert 02.04.2024