Illustrasjonsbilde som viser et forstørrelsesglass foran en bok

Implementering - fra kunnskap til handling

Læren om hvordan overføre forskningsbasert kunnskap til praksis

Kunnskapsbasert praksis hjelper oss å sikre gode helsetjenester, også innen rehabiliteringsfeltet. For at forskning skal kunne gi oss et godt utgangspunkt for å ta gode og riktige valg, må kunnskapen samles inn, oppsummeres og ikke minst, kritisk vurderes.

Beskrivelse av Kunnskapsbasert praksis - Helsebiblioteket.no

For å sikre at den nye kunnskapen medfører endring i praksis som varer over tid må vi også vite hvordan vi implementerer denne kunnskapen etter at den er oppsummert. Dette innebærer at vi trenger kunnskap om hvordan ny kunnskap kan tilpasses den konteksten den skal implementeres i, hvordan vi kartlegger hindringer og hvordan disse hindringene kan overvinnes..

RKR har i mange år jobbet med «Fra kunnskap til handling» (KTA)- modellen. En modelle som er utviklet i Canada av Ian Graham og oversatt til norsk av RKR.

Med utgangspunkt i Knowledge-to-Action KTA modellen har RKR utarbeidet maler for kunnskapsoppsummeringer rettet mot behovene i rehabilitering, og laget en rekke læringsressurser for å finne og fortolke vesentlige detaljer i forskningsartikler.

Hva er Kunnskapstranslasjonsprosjektet

Dr. Ian Graham, Dr. Jennifer Moore og Dr. Dawn Stacey, sammen med kunnskapseksperter, forklarer hvorfor kunnskapstranslasjon er viktig, og hva RKRs Kunnskapstranslasjonsprosjekt går ut på

Youtube film - hva er Kunnskapstranslasjonsprosjektet?

Engelsk beskrivelse av Kunnskapstranslasjon - What is Knowledge Translation?

Fire elæringsprogram ble utviklet av RKR for å forklare og rekruttere til opplæring av «kunnskapseksperter» innen rehabilitering.

Det er ikke lenger mulig å ta disse som elæringskurs, men de presenteres her som video-opptak

Måleverktøy

Youtube-video av Elæring - Måleverktøy: hvordan oppsummere kunnskap

Youtube-video av Elæring - Måleverktøy: hvordan endre praksis

Intervensjoner (Behandlingsmetoder

Youtube-video av Elæring - Intervensjoner: hvordan oppsummere kunnskap

Youtube-video av Elæring - Intervensjoner: hvordan endre praksis

Skjemamaler for oppsummeringer fra RKR

Norsk versjon KTT Assessment Summary med forklaring

Norsk versjon KTT Intervention Summary med forklaring

Grundigere opplæring i hvordan søke opp og fortolke vitenskapelige artikler er nødvendig for å kunne bruke disse malene. Ni korte elæringskurs ligger i HSØ Læringsportalen. Bruk "RKR" som søkeord i kurskatalogen.     

Du kan også kontakte RKR for å bli med i opplæringsgrupper over nett/videokonferanse rkr@sunnaas.no

Sist oppdatert 08.03.2024