En person som holder et sverd og en person som sitter på et blått bord

Rehabiliteringstilbud

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst finnes det rehabiliteringstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten

Det finnes rehabiliteringstilbud innen følgende fagområder 

Vurdering av rehabiliteringspotensial

Dette er et tilbud til deg som har behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom. Vurdering av rehabiliteringspotensial kan være aktuelt i forbindelse med endring i funksjon og ved livsfaseoverganger.

Helseforetak som har tilbud om vurdering av rehabiliteringspotensial

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet​​

Senfølger etter covid-19 kan medføre nedsatt funksjon. Ved henvisning til rehabilitering må derfor funksjonstapet beskrives. Dersom lege vurderer at du har ​behov for spesialisert rehabilitering blir du tildelt rett til relevant rehabiliteringstilbud.

Ta kontakt med ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene.

Målgrupper for rehabilitering etter covid-19

De aller fleste som har gjennomgått covid-19 blir friske, men enkelte kan imidlertid få senfølger. Det gjelder både de som har vært innlagt i sykehus og de som har gjennomgått covid-19 uten særlig kontakt med helsevesenet. Symptomer som vedvarer over fire uker, og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som før sykdom - i hjem, arbeid, skole eller fritid, bør vurderes med tanke på rehabiliteringstiltak.  Alvorlighetsgraden av funksjonstapet vil være avgjørende for spesialiseringsnivå på eventuelle rehabiliteringstiltak.​​

Kommunale rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet og/eller tjenestekontoret i kommunen du bor i kan gi deg informasjonom om kommunale rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 sykdom.
 

 

Sist oppdatert 30.04.2024