Amputasjoner

Amputasjon kan påvirke både fysisk og psykisk funksjon, utseende, arbeidsevne og livskvalitet. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen/skaden og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppe for rehabiliteringen er du som

  • nylig har gjennomgått amputasjon av overekstremitet, underekstremitet eller som har amputert flere ekstremiteter
  • har senfølger/komplikasjoner etter tidligere amputasjon
  • har behov for tilpasning/trening i å bruke protese 
  • har dysmeli 

Les mer om dysmeli 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud til deg som har amputert overekstremitet og/eller underekstremitet i helseforetakene (sykehusene), og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.  

Helseforetak i Helse Sø​​​​r-Øst som har rehabiliteringstilbud ved amputasjon av overekstremitet

​Helseforetak ​​i Helse Sø​​​​r-Øst som har rehabiliteringstilbud​​​ ved amputasjon av underekstremitet

Private rehabiliteringsinstitusjoner i Hels​​e Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud ved amputasjon av undereksstremitet

Helseforetak i Helse Sør-Øst s​​om har rehabiliteringstilbud ved amputasjon av flere ekstremiteter

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Norges Handikapforbund (NHF)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Momentum - Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere

Landsforeningen for amputerte (LFA)

 

 

Sist oppdatert 21.05.2024