Oversiktsbilde over Sunnaas sykehus med sjøen i bakgrunnen

Om oss

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.

 

​Avdelinger

Se oversikt over avdelinger og enheter

Besøk til sykehuset

Skal du besøke en som er pasient på sykehuset, må det avtales med den enkelte avdeling. Henvendelser om besøk av mer generell karakter ønsker vi å få i en e-post.

Send henvendelse om besøk

Fire ganger per år arrangerer vi  hospitering Sunnaas sykehus. Det er beregnet på fagpersoner og andre som ønsker å komme individuelt eller i gruppe

Mer om hospitering

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser samt bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.
Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, FFO og SAFO.

Les mer om brukerutvalget

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk

Foretaksledelsen

​​Foretaksledelsen ved Sunnaas sykehus består av administrerende direktør, nivå 2 ledere og klinikkoverlege. ​​

Se hvem som sitter i foretaksledelsen

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité (KEK) skal være et forum som har som oppgave å utdype forståelsen av etiske dilemmaer i den kliniske hverdagen. Komiteen består av representanter fra sykehusets ulike faggrupper og seksjoner, samt sykehusprest og brukerrepresentant.

Les mer om KEK

Kontakt, finn frem til oss

Sunnaas sykehus på Nesodden

Sunnaas sykehus på Aker helsearena

Miljø- og samfunnsansvar

Sunnaas sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden om ledelsessystemer for miljø. Miljøledelsen innebærer kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning. Sunnaas sykehus redegjør for samfunnsansvar​​ etter åpenhetsloven. 

Les om miljø- og samfunnsansvar

Mål og strategier

Les om mål og strategier

Organisering

Organisasjonskart for Sunnaas sykehus HF (pdf)

Praktisk info

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal finne god informasjon hos oss. Her har vi samlet en del praktisk informasjon om transport, åpningstider, parkering, servicetilbud og annet.

Styret

Styret for Sunnaas sykehus HF har  åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Les mer om styret

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte på Sunnaas sykehus

Ungdomsråd

Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus jobber for unge pasienter og pårørende, og ønsker å bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.

Les mer om ungdomsrådet

Utviklingsplan 2035

Hvordan skal Sunnaas utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035?

Alt om Utviklingsplan 2035 og om utarbeidelsen av denne

Fant du det du lette etter?