Kontakt oss

Servicetorg
66 96 90 00
Faxnummer
66 96 92 40
Postadresse
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Skriv til Sunnaas sykehus HF på sikker digital måte. Krever innlogging via BankID

KS Edialog​

Fakturaer til Sunnaas sykehus HF skal sendes på EHF-format til vår elektroniske fakturaadresse: 883971752.

Fakturaen må ha 30. dagers betalingsfrist*

*Dette er fordi Sunnaas sykehus, som alle offentlige foretak, er underlagt en obligatorisk kvalitetssikrings- og godkjenningsprosess. Denne er manuell og tar ca. 30. dager.

innkjøp, sykehusservice

Dersom du ønsker å snakke med en avdeling, ring servicetorg.
Oversikt over alle avdelingerSist oppdatert 22.08.2023