Besøk Sunnaas sykehus

Besøk til pasient

Skal du besøke en som er pasient på sykehuset, må det avtales med den enkelte avdeling. 

Besøk av generell karakter

Henvendelser om besøk av mer generell karakter ønsker vi å få i en e-post. Skriv kort om hensikten med besøket. Er det en gruppe, må vi vite omtrent hvor mange dere er. Oppgi kontaktinformasjon.

Hospitering

Fire ganger per år arrangerer vi  hospitering Sunnaas sykehus. Det er beregnet på fagpersoner og andre som ønsker å komme individuelt eller i gruppe

Sist oppdatert 12.10.2023