Hospitering hos lege

Hospitering

Er du interessert i rehabilitering og hvordan vi jobber på Sunnaas sykehus er du velkommen til å delta på Hospitering. Tema for hospitering som retter seg mot fagpersoner er VR-spill i rehabilitering, hjerneskade, ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper. I tillegg har vi en årlig hospitering spesielt rettet mot elever som vil lære mer om hvordan det er å jobbe med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Målgruppe

  • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
  • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/rehabiliteringsprogram relatert til tema.
  • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
  • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
  • Elever i helsefag.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse på Hospitering på Sunnaas sykehus koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
  • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Forbehold om endringer

  • Sykehuset tar forbehold om endringer og kanselleringer knyttet til smittevern, og planlagte arrangementer vil kunne avlyses på kort varsel. Vi anbefaler derfor at reiser knyttet til arrangementet bookes med dette forbehold.
Sist oppdatert 04.01.2024