Varsling

Ansatte på Sunnaas sykehus har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksterne parter, eksterne aktører eller publikum har også rett til å varsle.

Eksempler på kritikkverdige forhold er: 

  • trakassering, som seksuell trakassering og/eller annen utilbørlig opptreden
  • diskriminering
  • rusmisbruk
  • forhold som er til fare for personers liv og helse
  • økonomiske misligheter som underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon eller annen økonomisk utroskap internt i tjenesten og/eller hos eksterne samarbeidspartnere
  • brudd på personopplysningssikkerheten​

Hvordan varsle

Du kan varsle både skriftlig eller muntlig til varslingsutvalget, f.eks. på telefon, brev eller ved personlig fremmøte. Hvis du sender brev, merk konvolutten "Konfidensielt varsel". Av hensyn til personvern skal det ikke varsles på e-post.
 

Varslingsutvalget består av: 

  • Organisasjonspsykolog/leder av varslingsutvalget Lene Chr. Holum
  • Spesialrådgiver personal Marianne Sveen Jørstad
  • Hovedverneombud Linnea Dammen

Kontaktinfo

Varslingsutvalget Sunnaas Sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr
 
Tlf. 66 96 90 00 (sentralbordet setter deg videre til medlemmer i varslingsutvalget).
E-post: varslingsutvalget@sunnaas.no (husk personvern!)
 

Saksbehandling etter et varsel er mottatt

Varslingsutvalg foretar undersøkelse av fakta i saken.

Den som varsler vil få bekreftelse på mottatt sak og inf​ormasjon om videre saksgang.

I de saker hvor arbeidsgiver bestemmer seg for å forfølge saken, skal den det blir varslet om gjøres kjent med varslet og med hvilke opplysninger som er gitt, slik at vedkommende får anledning til å uttale seg og imøtegå eventuelle anklager. Når saken er ferdig behandlet, får varsler beskjed, også dersom det konkluderes med at det ikke har forekommet noe kritikkverdig.

Varsel er ikke det samme som en klage

Å sende varsel er ikke det samme som å klage på behandling eller andre forhold pasienter og pårørende ønsker å gi tilbakemelding på. Der det allerede er etablert fastsatte måter for kontakt og oppfølging er det derfor ikke korrekt å bruke varsel. Dette gjelder blant annet klager, forbedringsforslag, ros og tilbakemelding på nettsidene.

Sist oppdatert 29.03.2023