Nyheter

Nyheter fra Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Regional koordinerende enhet (RKE).

Nyheter fra Sunnaas sykehus

 • Portrettbilde av Elisabeth Enger
  26. februar 2024
  Nytt styre på Sunnaas sykehus HF

  Helse Sør-Øst har oppnevnt Elisabeth Enger som ny styreleder på Sunnaas sykehus. Hun får med seg tre nyoppnevnte styremedlemmer. Nestleder Eva Bjørstad og de tre ansatterepresentantene fortsetter.

 • Portrettbilde av Ingvil Laberg Holthe
  23. februar 2024
  Barn med ervervet hjerneskade må følges opp individuelt over tid, i sin hverdagskontekst

  Et paradigmeskifte for rehabiliteringsforskningen sa førsteopponententen da Ingvild Laberg Holthe forsvarte sin doktorgradsavhandling på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

 • Einar Magnus strand, administrerende direktør
  23. februar 2024
  Forskning på Sunnaas

  Da staten overtok sykehusene med sykehusreformen i 2002 ble forskningsaktiviteten på Sunnaas sykehus en av katalysatorene til at vi ble et eget helseforetak. I dag har vi rehabiliteringsfagfeltets sterkeste forskningsmiljø.

Nyheter fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Nyheter fra regional kompetansetjeneste for rehabilitering

 • Diagram
  27. februar 2024
  Implementering – fra kunnskap til handling

  RKR fortsetter å sette implementering på agendaen, også i 2024.

 • Illustrasjon med tekst: Regional rehabiliteringskonferanse ReHSØ 2024 - For fremtiden
  14. februar 2024
  Velkommen til ReHSØ 2024

  18.- 19. September inviterer vi igjen til Regional rehabiliteringskonferanse - ReHSØ 2024!

 • En gruppe mennesker som sitter på en scene med en projektorskjerm
  5. februar 2024
  Endring i ledelse eller ledelse i endring?

  Dette var tema for nettverkssamlingen som ble arrangert på Christiania Teater i Oslo. Samlingen brakte sammen ledere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner i helseregion sørøst for en inspirerende dag.

Nyheter fra regional koordinerende enhet

Sist oppdatert 04.01.2024