Klima og miljø på Sunnaas sykehus

Miljø- og samfunnsansvar

Sunnaas sykehus styrer sitt miljøarbeid i henhold til ISO 14001 standarden om ledelsessystemer for miljø, og felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. Miljøledelsen innebærer kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning.

Redegjørelse for samfunnsansvar

Sunnaas sykehus er pålagt i åpenhetsloven å vurdere menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til forretningsvirksomheten vår, produkter og tjenester vi kjøper og bruker, i tillegg til forretningspartnere. Dette har Sunnaas sykehus gjort i en redegjørelse for samfunnsansvar med aktsomhetsvurdering.

​Her kan du lese redegjørelsen for samfunnsansvar med aktsomhetsvurdering.​

​Miljøpolicy

I Sunnaas sykehus forplikter ledere og alle medarbeidere seg til å ta ansvar for å beskytte miljøet og bidra til at sykehuset reagerer til endrede miljøforhold.

Sykehuset skal driftes i samsvar med eierkrav og myndighetskrav, forebygge miljøskader, og kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen. Sykehuset erkjenner alvorligheten av klimakrisens virkning på økosystemer og helse, og prioriterer redusert utslipp av klimagass.

Dette oppnås gjennom

  • ledelsesforankring
  • miljøfaglig samarbeid
  • dialog med interesseparter
  • motiverte medarbeidere som utfører oppgaver i henhold til krav i sykehusets system for miljøledelse
  • forankring av miljømål for ytre miljø, handlingsplaner og tiltak

Miljøpolicy ​for Sunnaas sykehus HF ble sist revidert av foretakets øverste ledelse 23. februar 2023.


Sist oppdatert 26.07.2023