Styret

Styret for Sunnaas sykehus HF har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Styremøtene er åpne for allmennheten.

Her finner du en oversikt over kommende styremøter.

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte.
Styremøter Sunnaas sykehus HF
En gruppe mennesker som holder møte rundt et bord

Styremedlemmer

Styret ved Sunnaas sykehus HF fra 15. februar 2022 til februar 2024.

Christl Kvam
styreleder

Eva Bjørstad
nestleder

Helge Stene-Johansen
styremedlem

Sadia Ibrahim
styremedlem

Ole Tjomsland
styremedlem

Rasmus Vincent Dedenroth
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Tormod Eid Mediås
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Hjørdis Alfsen    
styremedlem, valgt av og blant de ansatte


Ansattrepresentantene er valgt fra 16. mars 2023 til og med 15. mars 2025.

Administrativ styrekontakt

Ingeborg Guttormsgaard Austrått

rådgiver personal- og virksomhetsstyring

INGUAU@sunnaas.no 40 48 46 44

Tidligere styredokumenter

For tilgang til eldre dokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no.

Sist oppdatert 09.03.2023