Styret

Styret for Sunnaas sykehus HF har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

Styremøtene er åpne for allmennheten.

Her finner du en oversikt over kommende styremøter.

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte.
Styremøter Sunnaas sykehus HF
En gruppe mennesker som holder møte rundt et bord

Styredokumenter

For tilgang til eldre dokumenter, kontakt firmapost@sunnaas.no.

Styremedlemmer

Styret ved Sunnaas sykehus HF fra 15. februar 2024 til februar 2026.

Elisabeth Enger
styreleder

Eva Bjørstad
nestleder

Bernadette Kumar
styremedlem

Anders Debes
styremedlem

Carl C. Thodesen
styremedlem

Rasmus Vincent Dedenroth
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Tormod Eid Mediås
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Hjørdis Alfsen    
styremedlem, valgt av og blant de ansatte

Medlemmene valgt av og blant de ansatte er valgt fra 16. mars 2023 til og med 15. mars 2025.

Administrativ styrekontakt

Ingeborg Guttormsgaard

rådgiver personal- og virksomhetsstyring

Ingeborg.Guttormsgaard@sunnaas.no 40 48 46 44
Sist oppdatert 18.04.2024