Ungdomsrådet spiller fussball

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus jobber for unge pasienter og pårørende, og ønsker å bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde på en treplatting
Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus

Ungdomsrådets rolle er å representere de unge pasientene i behandling på sykehus og støtte pasientens pårørende.

Ungdom kan være ekstra sårbare. Det forventes at vi skal klare mye selv, samtidig som vi mangler den livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette kan gjøre det vanskeligere å si fra om egne erfaringer og hva man har behov for når man er på sykehus. Vi ønsker å bidra til at andre som er og har vært i lignende situasjoner som oss, blir hørt. Ungdomsrådet skal være et slags talerør for ungdom som er innlagt på sykehus.

Ungdomsrådets oppgave er å lytte til pasienten og den pårørende, og fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet til unge brukere.

Vi skal synliggjøre barn og ungdom sine behov og ønsker for å få et godt opphold på Sunnaas sykehus.

 • Vi samler tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.
 • Vi gjør helsepersonell, sykehusledelse og helse-myndigheter oppmerksom på barne- og ungdom sperspektivet.
 • Vi er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbud til barn og ungdom.
 • Vi gir råd til forbedring på sykehuset og deler erfaring slik at dette kan komme til nytte for barn og ungdom.
 • Vi arrangerer egne treff for barn og ungdom på Sunnaas.
 • Vi kan delta i allmøter til pasienter og arrangementer hvor vi kan møte barn og ungdom.

Hva er du opptatt av?

Kontakt ungdomsrådet.

ungdomsraadet@sunnaas.no.

Koordinator for ungdomsrådet er Anne-Cathrine​ Kraby​.

Husk at personopplysninger og annen sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post.

Portrettbilde av Christin Fossen
Christin Fossen, leder
Portrettbilde av Johanne Hemnes
Johanne Hemnes
Portrettbilde av Sofie Nordby nilsen
Sofie Nordby Nilsen
Portrettbilde av Jonas Sandsnes Brøsholen
Jonas Sandsnes Brøsholen

 

I underetasjen i bygg I har vi et eget ungdomsrom for deg mellom 12 og 25 år. Her kan du ha med venner for å prate, se på TV, se filmer og spille TV spill.

  ​​

    Se film om å være ung pasient på Sunnaas sykehus HF

     

    Ungdom på sykehus

    Her kan du finne tips og råd om tiden før, under og etter et opphold på Sunnaas sykehus for deg som er ungdom.
    Ungdom på sykehus
    En person som klatrer på klatreveggen på Sunnaas sykehus
    Sist oppdatert 17.03.2023