Logo til Sunnaas seniorforum

SSF

Sunnaas seniorforum

Seniorforum er en sosial, kulturell og faglig møteplass for sykehusets seniorer.

Sunnaas seniorforum består av tidligere arbeidstakere ved Sunnaas sykehus som nå er gått av med pensjon.

Seniorforum gjennomfører jevnlige medlemsmøter og bistår sykehuset med frivillige ressurspersoner når det er aktuelt.

Bilde av fem medlemmer av Sunnaas seniorforening.

Foto: Sunnaas sykehus

Styret for Sunnaas seniorforum. Fra venstre: Inger Elle Nitteberg (leder), Kjell Martin Audin, Margaretha Parmann, Anne Lannem (nestleder) og Anne-Kristine Schanke.

Seniorforum skal være en møteplass for sykehusets seniorer. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser på det sosiale, kulturelle og faglige område.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  • Medlemsmøter av sosial, kulturell og faglig karakter med møtehyppighet 4-6 ganger i året
  • Være til stede og bistå sykehuset som ressurspersoner der det er aktuelt å samarbeide og yte frivillighet
  • Seniorene får bruke store basseng og spise i kantina på ansattevilkår
  • Seniorene kan delta med barnebarn på sykehusets juletrefest

Du kan bli medlem av Sunnaas seniorforum dersom du er:

  • arbeidstaker som helt eller delvis har sluttet i arbeid ved oppnådd pensjonsalder med Sunnaas sykehus som arbeidsgiver
  • arbeidstaker som helt eller delvis har sluttet på grunn av uførhetstrygd
  • arbeidstaker som er virksomhetsoverdratt fra Sunnaas sykehus til en annen arbeidsgiver, men som fortsatt har hatt sitt arbeide inn mot Sunnaas sykehus inntil de gikk av med pensjon

Kontakt

Styret for Sunnaas seniorforum ble konstituert av årsmøtet 6. mars 2024.

 

Inger Elle Nitteberg, leder

Anne M. Lannem, nestleder

Kjell Martin Audin, styremedlem

Margaretha Parmann, styremedlem

Anne-Kristine Schanke,styremedlem

Bente Nyhuus Kristoffersen, varamedlem

 

Valgkomite 2025

  • Judith Solberg
  • Ann-Sissel Pettersen

Kontakt

Sist oppdatert 11.04.2024