En person som har på seg hodetelefoner og ser på en skjerm

Regional koordinerende enhet (RKE)

RKE rettighetsvurderer henvisninger fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner. Enheten formidler informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud og tjenester, og skal være en pådriver for funksjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinator.

Les mer om RKE og hvordan vi jobber her

​​​​

Sist oppdatert 02.01.2023