Brukerråd i regional koordinerende enhet

Brukerrådet i regional koordinerende enhet (RKE) skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser og bidra til å forbedre tjenestene.

For å løse RKE sine oppgaver på en god måte er det etablert et brukerråd bestående av representanter fra brukerutvalget til Helse Sør-Øst RHF, representanter fra brukerutvalget ved Sunnas sykehus, representanter fra regional koordinerende enhet og fra Helse Sør-Øst RHF.

Brukerrådet skal ha fokus på hvordan RKE løser sitt mandat, svare på spørsmål om prioriteringer og bidra til forbedringer i enheten.

Brukerrådet møtes tre ganger i året. Faste punkter til dagsorden er:

 • informasjonstjenestene; nettsider og ReHabiliteringstelefonen
 • utviklingstrekk ved RKE
 • nyheter og aktuelt innen rehabilitering
 • informasjon om RKE henvisninger relatert til blant annet ventetider, målgrupper, saksbehandlingstid, avslagsprosent og klager til Statsforvalteren 

   Medlemmer av brukerrådet

   Kari Melby
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Knut Magne Ellingsen
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Odvar Jacobsen
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Øyvind Gerhardsen
   Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF

   Sadia Jabeen Iqbal
   Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF

   Tove Hæreid Otterstad
   Helse Sør-Øst RHF

   Lars Nysether
   Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF

   Else Hoft
   Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF

   Jon Ivar Sørland
   Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF

   Sist oppdatert 18.11.2022