Behandlingssteder

I spesialisthelsetjenesten finnes det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene), og ved private rehabiliteringsinstitusjoner og private ideelle sykehus som har avtaler med Helse Sør-Øst RHF.

​Habilitering

Informasjon om behandlingssteder som gir habiliteringstilbud

​Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas s​ykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner om rehabilitering. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er inndelt i diagnosegrupper. 

Rehabiliteringstilbud Helse Sør-Øst

Ved å klikke på den aktuelle rehabiliteringsinstitusjonen får du oversikt over hvilke diagnosegrupper institusjonen har rehabiliteringstilbud til.

Rehabilitering ved private ideelle sykehus

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som tilbyr rehabilitering. 

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

RevmatismesykehusetReHabiliteringstelefonen 800 300 61

Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i helseregion sør-øst. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
ReHabiliteringstelefonen
En person som har på seg hodetelefoner og sitter ved en datamaskin
Sist oppdatert 17.08.2023