Ventetider habilitering og rehabilitering

Det er tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no som formidler ventetider for habilitering, rehabilitering, fysisk helse og psykisk helse, rus og avhengighet. Det gjelder både offentlige helseforetak (sykehus), private ideelle sykehus og private institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Du kan avgrense søket ditt til den helseregionen du ønsker å motta rehabilitering eller habilitering i.

Sist oppdatert 20.09.2022