Årsrapporter til regional koordinerende enhet

I våre årsrapporter kan du lese om aktiviteter de foregående år.

Regional koordinerende enhet (RKE) skal ha oversikt over, og gi informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud og tjenester i helseregion sør-øst.

RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Enheten skal være en pådriver for funksjonen koordinerende enhet og tjenestene individuell plan og koordinator i helseforetakene.

Årsrapportene beskriver aktivitetene i enheten de foregående år

Årsrapport 2023 for Regional koordinerende enhet (pdf)

Årsrapport 2022 for Regional koordinerende enhet (pdf)

Årsrapport 2021 for Regional koordinerende enhet ​(pdf)

Årsrapport 2020 for Regional koordinerende enhet (pdf)Sist oppdatert 26.02.2024